Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjala noored soovitavad hõimupäeva tähtpäevaks

24.04.2014

В Карелии предложили сделать День финно-угорских народов официальнымKarjala noorteparlament algatas seaduseelnõu hõimupäeva kuulutamiseks ametlikuks tähtpäevaks Karjala vabariigis, et pöörata ametivõimude tähelepanu soome-ugri rahvaste kultuuride säilitamisele.

Karjala vabariigis, kus elavad soome-ugri põlisrahvastest karjalased, vepslased ja soomlased, on eriti kiiresti vähenemas just karjalakeelne rahvastik.

2010. aasta Venemaa rahvaloenduse andmetel langes oma emakeelt kõnelevate karjalaste arv võrreldes 1989. aastaga 50,6%lt 36,8%le. Karjala keele murdeid kõneleb 25,6 tuhat inimest.

Hõimupäeva tähistatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval kõikides soome-ugri piirkondades. Eestis on see alates 2011. aastast riiklik tähtpäev. Ka Ungaris on hõimupäev saanud ametliku staatuse.

Ведомости Карелии: День финно-угорских народов предложили сделать официальным