Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Põlisrahvaste deklaratsioon ilmus karjala ja vepsa keeles

30.04.2014

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon pani kodulehele välja ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni tõlked karjala ja vepsa keelde, aasta jooksul ilmuvad need ka paberkandjal.

Deklaratsiooni tõlkisid karjala keele aunusekarjala ja päriskarjala murretesse ajalehe Oma Mua ajakirjanikud Jelena Filippova ja Maria Spitsina, vepsa keelde tõlkis dokumendi Marina Ginijatullina.

Tõlked kiitis heaks vabariigi terminoloogia- ja õigekirjakomisjon, mis tegeleb ka kaasaegse sõnavara arendamisega karjala ja vepsa keeles. Põlisrahvaste deklaratsiooni tõlkimise algatas noorteorganisatsioon Nuori Karjala, seda toetas ka rahvuspoliitika-, kodanike- ja usuühenduste ning meediaministeerium.

ÜRO Peaassamblee võttis põlisrahvaste õigusi käsitleva deklaratsiooni vastu 2007. aasta septembris. Selle dokumendi ettevalmistavad läbirääkimised kestsid riikide ja põlisrahvaste osalusel üle 20 aasta.

Deklaratsiooni vastuvõtmisel hääletasid selle vastu neli riiki: Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ning Ameerika Ühendriigid. Austraalia asus siiski 2009. aastal deklaratsiooni toetama.

Eesti on ratifitseerinud põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni teadmises, et Eestis ei ela ühtegi põlisrahvast.
Euroopa Liidu ainsaks põlisrahvaks peetakse saame, kuid nende asualade riigid Venemaa, Soome ja Rootsi pole deklaratsiooni ratifitseerinud.

Deklaratsioon on esimene ÜRO tasemel heaks kiidetud kokkulepe, mis puudutab laia ringi põlisrahvastega seotud küsimusi ning mille eesmärgiks on edendada maailma põlisrahvaste õigusi ja toetada nende arengut. Deklaratsioon käsitleb põlisrahvaste kultuuri, traditsioonide ja institutsioonide säilimist ja edendamist, samuti põlisrahvaste õigusi maa ja loodusvarade osas ning osalust neid puudutavais otsustes.

Республика: ООН опубликовала свою декларацию на карельском и вепсском языках