Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Fenno-Ugria toob soomeugrilased ETNO laagrisse

02.05.2014

MTÜ Fenno-Ugria Asutus kuulutas taas välja konkursi neljale stipendiumile Viljandimaal juulis aset leidvasse ETNO Eesti laagrisse, mida saavad taotleda Venemaa noored soome-ugri rahvamuusikud.

15.–27. juulini Kõpus kogunev Eesti ETNO on igasuvine muusikalaager 16–30aastastele noortele, kus saab õppida eesti ja muude maade pärimusmuusikat läbi praktilise pillimängu ja ühistegevuse.

Fenno-Ugria Asutus on lähetanud Venemaa soome-ugri muusikuid ETNOle juba mitu aastat. 2010. aastal osales seal Mordva ansambel Mordens, mullu võitsid konkursi karjalasest flöödimängija Anastassia Zelinskaja, tuntud vepsa ansambli Noid solist Alina Kartõnen ning mari kanneldajad Marina Eltemerova ja Julia Medvedeva (pildil).

Hõimurahvaste programmi rahastus katab muusikute reisiraha Peterburist või Pihkvast laagrisse ja tagasi, majutuse ja toitlustamise laagris ning ka Viljandi pärimusmuusikafestivalil.

Soome-ugri noored on jäänud laagriga väga rahule, sest kodumaal on nad harjunud rahvamuusikat esitama ette antud raamides, laagris aga avastanud oma instrumendi uusi võimalusi ja tõlgendanud rahvamuusikalugusid eri võtmetes. 

Rohkelt elamusi on Venemaalt pärit noortele pakkunud ka rahvusvaheline suhtlus ja värvikas Viljandi folk.