Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuprogramm kuulutas välja kirjandusauhinna

14.05.2014

Eesti hõimurahvaste programmi nõukogu ja soome-ugri kirjandusühendus kuulutasid välja iga-aastase kirjandusauhinna viies kategoorias uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste kirjanikele ja tõlkijatele.

Kirjandusauhinna nominendiks võib olla mõnes uurali keelkonna keeles kirjutatud originaalne ilukirjanduslik proosateos, ilukirjanduslik luuleteos, lasteraamat, dramaturgiline teos või ilukirjandusliku teose tõlge, mis on viimase nelja aasta jooksul (2010–2013) raamatuna avaldatud.

Auhinnad antakse välja uurali keeltes kirjutatud teoste eest, mille kirjanduslik ja keeleline tase on ekspertide hinnangul märkimisväärne ja mis aitavad kaasa emakeele säilimisele ja arendamisele.

Auhinnafondi suuruseks on 2500 eurot. Žürii otsustab auhindade suuruse, mitu auhinda välja antakse ning millises kategoorias auhind välja anda, millises andmata jätta.

Auhind kuulutatakse välja 1. novembril udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

Hõimurahvaste programmi kirjandusauhind 2014