Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

HP kuulutas välja rahvusteaduste auhinda konkursi

21.05.2014

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutas välja 2014. aasta rahvusteaduste auhinna uurali omariikluseta põlisrahvaid käsitlevate teadustööde eest.

Auhinnal on kaks kategooriat: uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mis tahes keeles või  mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mis tahes erialal.

Rahvusteaduste auhinna nominendiks võib olla viimase nelja aasta jooksul (2010–2013) raamatuna avaldatud monograafia, kogumik või koguteos uurali rahvaste rahvusteaduste alalt ükskõik millises keeles või mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö ükskõik millisel erialal. 

Välja on võimalik anda kaks 1250 euro suurust auhinda, mõlemas kategoorias määratakse auhind reeglina ühele autorile.

Auhinna määrab žürii, mis moodustatakse hõimurahvaste programmi nõukogu esindajatest ning juurde kutsutud ekspertidest. Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhind kuulutatakse välja hõimupäeval ehk oktoobri kolmandal laupäeval. 

Auhinna taotlejad peavad hiljemalt 15. augustiks saatma hõimurahvaste programmi nõukogule avaldatud teose, soovituskirjad, avalduse ja varem avaldatud teoste nimekirja.

Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhind 2014