Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmapuu auhinna pälvis udmurdi kirjanik Darali Leli

29.05.2014

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2014. aasta Ilmapuu auhinna udmurditar Darali Lelile linnalise udmurdi noortekultuuri loomise ja edendamise eest.

Darali Leli (kodanikunimi Jelena Petrova, sündinud 1987) on kirjanik, luuletaja, esimese udmurdikeelse mängufilmi "Maasikad-muulukad" (Uzõ-borõ) stsenarist ja lavastaja, modelliagentuuri Mademoiselle Oudmourte rajaja ja udmurdi netibloginduse üks vedajaid.

Darali Leli on üles kasvanud Ižkaris, kuid rääkinud lapsepõlvest peale udmurtide seas udmurdi keelt. Omandanud kodulinnas filoloogilise ülikoolihariduse, täiendas ta end 2009.–2010. aastal Budapestis ilukirjanduse tõlkijana.

Tagasi kodumaale naasnuna on Leli tegutsenud mitmel rindel. Koos mõttekaaslastega oli ta esimese udmurdikeelse noorsoofilmi "Maasikad-muulukad" stsenarist ja režissöör. Selle filmi ekraaniletuleku järel võis märgata tänapäeva udmurdi kultuuri taassündi. Tänavu märtsis esilinastus Darali Leli stsenaariumi järgi uus film "Pesa" (Puzkar).

Ta on aastaid ta tegutsenud ka kirjanduse vallas, kirjutades luulet ja proosat udmurdi keeles, tõlkinud ilukirjandust, olnud kirjandusala juhataja teatris Šuldõr Žõt. Praegu töötab Darali Leli ajalehe Udmurt Dunne noortelisa Dart toimetajana. Ta on kirjutanud ka räpplaulude tekste, tegutsenud diskorina ning saanud blogijana 2011. aastal auhinna Zarni Votes (Kuldne Võrk).

2012. aastal asutas Leli modelli- ja disainiagentuuri Mademoiselle Oudmourte, mis tutvustab ja levitab rahvuslikel juurtel põhinevat tänapäevast moodi. Firma avas rahvusliku kaupluse Ižkari kesklinnas, juba teist korda korraldati rahvuslik moefestival El Nõl (Vabariigi tüdruk).

Nagu Leli ütleb oma räpploos "Udmurt getto":

Ужа лад-лад, эн луы азьтэм,
Вошты сыӵезэ, мар потэ укыр визьтэм!
Tööta põhjalikult, ära laiskle,
Muuda seda, mis tundub liiga loll!

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinnale kandideeris 24 inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, kultuuritöötajaid, ajakirjanikke, kirjanikke, kunstnikke ning teiste elualade esindajaid. Konkursile laekunud taotluste põhjal võib väita, et soome-ugri liikumine Venemaal toimib ka kodanikutasandil.

Hõimurahvaste programm annab Ilmapuu auhinna välja viiendat korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

Ilmapuu auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist.

Auhinna suuruseks on 2500 eurot. Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 29. maile.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhind 2014