Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjala tähestik sai juurde c-tähe

12.06.2014

Karjala vabariigi valitsus täiendas karjala keele tähestikku lüüdide palvel c-tähega, et seda saaks kasutada nii lüüdi murdes kui ka aunuse- ja päriskarjala murdes laensõnade kirjutamisel.

Karjala vabariigi rahvuspoliitika-, kodanike- ja usuühenduste ning meediaministeerium märkis, et lüüdikarjalaste ühiskondlik positsioon on viimasel ajal aktiviseerunud.

Vabariigis tegutseb neli lüüdide rahvusühendust: Karjala Allikas Kendjärvis, Karjala Lüüdid Petroskois, Pyhäjärvi Juured Pyhäjärvis, Lüüdi Võrsed Kuujärvis. Need ühendused püüavad säilitada lüüdi murret ning õpetada seda lastele, korraldavad üritusi ja osalevad sageli vabariigi projektikonkurssidel.

Finugor: Карельскому алфавиту подарили еще одну букву