Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Represseeritud koolasaamide nimekiri ilmus Norras

16.06.2014

Norras ilmus Leif Rantala koostatud nimekiri nõukogude perioodil represseeritud koolasaamidest, kuhu on kantud üle kümnendiku tollal Koola poolsaarel elanud saami meestest. 

16leheküljeline brošüür "Kola-samer som ble ofre for Stalins terror" ilmus 2012. aastal kõigepealt vene keeles, sest see puudutas praeguse Venemaa aladel elanud saame. Raamatus on avaldatud ka Koola poolsaare GULAGi laagrite kaart.

Koola poolsaarel elas repressiooniaastail veidi vähem kui kaks tuhat saami, kellest 118 arreteeriti. Kaheksa inimest vabastati, 125 aga kas hukati või saadeti laagritesse. Mõned peksti ka surnuks ja mõned jäid teadmata kadunuks.

Aastatel 1930–1947 hukati Nõukogude Liidus 50 saami ning 55 saadeti GULAGi, kellest jäi elama vaid viis. Laagritesse saatmise kohta on nimekirja koostaja sõnul leida väga vähe teavet. Vaid paari saami kohta on teada, et nad saadeti Siberisse Kolõmale või Solikamskisse.

Lapimaa ülikoolis saami keele õpetajana töötav Rantala uuris mitu aastat Soomes ja Venemaal üllitatud raamatuid ja artikleid ning uuris olukorda ka saamidelt endilt. Tulemusena valmis nimekiri, kus on kirjas inimeste isikuandmed, arreteerimise kuupäev ja kohtuotsuse tegemise aeg. Peaaegu kõik saamid on mõistetud süüdi 58. paragrahvi alusel.

Represseeritud saamidest olid 113 mehed ja viis naised. Seega sai kannatada enam kui kümnendik saami meestest. Repressioonid tabasid valusaimalt just piiri ääres elanuid, näiteks viidi ühest perest ära isa ja kõik kuus poega. Hirmsaimad repressiooniaastad olid 1937. ja 1938. aasta. 

Facebook. M. A. Castrénin seura MAC. Lehdistötiedote: Venäjän saamelaisten kärsimykset Stalinin terrorin aikana