Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmusid "Soome-ugri sõlmed 2013"

18.06.2014

Kolmapäeval ilmus trükist raamat "Soome-ugri sõlmed 2013", mis koondab MTÜ Fenno-Ugria Asutuse töötajate, liikmesorganisatsioonide esindajate ja koostööpartnerite järelevaateid mullusele aastale.

Aastaraamatust saab lugeda hõimupäeval peetud konverentsi "Soome-ugri rahvaste taasärkamisaeg ja hõimupäevad 25" ettekandeid, mõnusaid reisijutte rännakutest hõimurahvaste juurde ning artikleid soome-ugri liikumise, keelte ja kultuuriürituste kohta.

Fenno-Ugria Asutus jäädvustab soome-ugri temaatikat trükise formaadis juba kolmandat aastat järjest. Kirjastuses Atlex ilmunud kogumikud on mõeldud soome-ugri temaatikast huvitatud laiemale lugejaskonnale.

Aastaraamatu teaduslikus osas ilmunud konverentsiettekanded vaatlevad hõimuliikumise taassündi Eestis ning rahvusliikumise algust Venemaa soome-ugri aladel 1980. aastate lõpus ja 1990ndate algul.

Edasi saab lugeda Eestis elavatest soome-ugri rahvastest ja ingerisoomlastest, Eesti Rahva muuseumi uue soome-ugri näituse kujunemisloost, soome-ugri kultuuripealinnade projektist, hõimurahvaste programmist ja soomeugrilaste osalemisest Eesti ETNO laagris. Keele ja kirjanduse peatükis on artiklid vadja keele sõnaraamatu koostamisest, Eesti Keele Instituudi soome-ugri tegemistest ning ersa ja mokša proosakogumikest.

Aastaraamatu kõige mahukamasse ja huvitavamasse ossa on kogutud meie rahvuskaaslaste reisipäevikud hõimurahvaste maile: saamide ja meälaste, lüüdide ja vepslaste, isurite, udmurtide, maride ja komide ning isegi neenetsite juurde.

Omaette peatükk on pühendatud ka mulluste hõimupäevade meenutamisele: artiklid käsitlevad hõimupäevade kontserte, Veljo Tormise suurtsükli "Unustatud rahvad" esiettekannet ning toiduprojekti "Soome-ugri maitsed".

Raamatu toimetaja oli Üve Maloverjan, keeletoimetaja Nele Otto ja kujundaja Alar Kitsnik. Väljaandmist toetas hõimurahvaste programm ja Eesti Kultuurkapital. Raamat jõuab peagi müügile raamatupoodidesse.

Raamatu "Soome-ugri sõlmed 2013" esitlus on reedel, 20. juunil kell 16.00 Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri osakonna raamatukogus (Jakobi 2–422, Tartu).