Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas projektitoetusi

25.06.2014

Hõimurahvaste programmi nõukogu pidas 25. juunil istungit ja otsustas programmi vahenditest eraldada:

1. Leiu Heapostile Karin Margi teose "Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia" trükikuludeks 1000 eurot;
2. Sulo Nurmeotsale leelokoori Helmine sõiduks Udmurtiasse 1500 eurot;
3. MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus hõimurahvaste programmi nõukogu 2014. aasta tegevuskuludeks – 2800 eurot;
4. Eesti Kirjandusmuuseumile väljaande "Loomisaja lood. Uurimusi ja tõlkeid Põhja-Euraasia rahvaste usundist" avaldamiseks – 1000 eurot;
5. MTÜ-le Etnomeedia etnoloogiliseks ekspeditsiooniks Tatari maride juurde – 400 eurot;
6. Soome-ugri kirjandusühingule neljakeelsete luulekogude väljaandmiseks – 1000 eurot;
7. Udmurdi ühingule Jumšan Gur rahvamuusika e-kogumiku "Kijasovo rajooni udmurtide tavandiväline muusikaline folkloor" koostamiseks – 2000 eurot;
8. Maris Reintalile etnoloogiliseks ekspeditsiooniks Knjagorskisse – 470,90 eurot;
9. Tartu Marilaste Liidule Otšetovi ja Arsaki laulukogumiku väljaandmiseks – 900 eurot;
10. Irina Rešetnikovale etnokultuurilise poliitikakooli läbiviimiseks Udmurtias – 893 eurot;
11. Tiina Kloostrile Fenno-Ugria Noorte osavõtuks MAFUNi koosolekust ja maailmakongressi vahekonverentsist Petroskois – 1000 eurot;
12. MTÜ-le U-Pööre soome-ugri 2014. aasta kultuuripealinna Bõgõ delegatsiooni vastuvõtuks Tallinnas – 600 eurot;
13. MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri köögi teemalise hõimukalendri (2015) väljaandmiseks – 800 eurot;
14. MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus Eesti esinejate reisikuludeks soome-ugri päevale Riiga – 2000 eurot;
15. Taarka Pärimusteatrile X rahvusvahelisel soome-ugri teatrifestivalil osalemiseks – 3000 eurot;
16. MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus hõimupäevade kontsertide läbiviimiseks – 3000 eurot;
17. MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus hõimupäevadel esinevate Venemaa soome-ugri ansamblite reisikuludeks – 2500 eurot;
18. MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus hõimupäevadel ja hõimuõhtutel kõlanud soome-ugri rahvaste muusika CD väljaandmiseks – 800 eurot;
19. Setu Kultuuri Fondile projektiks "Külä oppas II" – 1000 eurot;
20. Liilia Laanemanile ingerlaste välitöödeks Ingerimaal – 1000 eurot.

Hõimurahvaste programmi sekretariaat