Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

"Veelinnurahva" näitus avati Saksamaa festivalil

10.05.2014

8. mail avati Saksamaal Greifswaldi ülikooli fennistika ja skandinavistika instituudis teabenäitus "Veelinnurahvas. Lennart Meri soome-ugri filmirännakud 1969-1988".

Näitust eksponeeritakse kultuurifestivali Põhja Hääled (Nordischer Klang) raames, mille läbiviimist toetas esmakordselt ka Eesti Vabariigi suursaatkond. Näituse avasõnad ütlesid instituudi juhataja, professor Marko Pantermöller ja Eesti Vabariigi suursaadik Kaja Tael.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse esindajana tutvustas näituse saamislugu ja Lennart Meri soome-ugri rahvastest vändatud filme asutuse tegevjuht Viia-Kadi Raudalainen. Avamisele järgnes seminar, kus Raudalainen pidas ettekande eestlaste kontaktidest soome-ugri rahvastega ja nende mõjudest Eesti kultuuripildis ning tutvustas ka Fenno-Ugria Asutuse ajalugu ja tegevust. Professor Pantermöller kõneles eesti keeleuuendusest koostöös soomlastega 19. sajandi teisel poolel ning 20. sajandi alguses.

Põhjamaade ja läänemeremaade kultuurifestivali korraldavad kultuuriühendus Nordischer Klang ja Greifswaldi ülikooli fennistika ja skandinavistika instituut tihedas koostöös kohalike kultuuriasutustega. Festivali mitmekülgne programm sisaldab nii süvamuusika kui ka folk- ja jazzkontserte, teatrietendusi, näituseid ning ettekandeid, et tutvustada Põhjamaade traditsioonilist kultuuri kui innovaatilist, loovat ja uutele muljetele avatut.

Eestist osales festivalil veel kunstnik Anu Hint, kelle etnograafiliste moefotode näitus oli välja pandud Greifswaldi raekojas. Greifswaldi teatrimajas esinesid programmiga "Eestimaa tugevad hääled" seto leelokoor Sõsarõ ja pop-rockartist Iiris.