Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjala ja vepsa keelt õppinud ei leia tööd

23.07.2014
Петрозаводский государственый университет

Ükski Karjala vabariigis Petroskoi ülikoolis karjala ja vepsa keele eriala tänavusest üheteistkümnest lõpetanust ei leidnud tööd, kus oleks vajalik nende keelte oskus, kirjutab veebiväljaanne Stolitsa-na-Onego.

Samas on karjala-, soome- ja vepsakeelseid trükiseid välja andvas Karjala kirjastuses Periodika 12 tööpakkumist, kuid sealsed palgad on isegi Karjala olusid arvestades väga väikesed, kirjutab Aleksei Tsõkarev võrgustikus VKontakte.

Petroskoi ülikooli läänemeresoome keelte kateedri juhataja Tatjana Paškova sõnul kahaneb vajadus karjala ja vepsa keele spetsialistide järele iga aastaga. Nende keelte õpetamist koolides on mõnel pool vähendatud ning teistes kohtades on õpetajad juba ammusest olemas. 

Soome keele osas on olukord Paškova hinnangul parem, sest soome keele oskajad leiavad hõlpsasti töökoha turismi vallas, tegutsevad tõlkijatena ja keeleõpetajatena, paljud kolivad ka Soome.

Petroskoi ülikooli läänemeresoome keelte kateedris õpetatakse nii karjala kui vepsa filoloogidele lisaks ka soome keelt ja kirjandust.

СТОЛИЦА на Onego.ru: Выпускникам ПетрГУ 2013 года, изучавшим карельский и вепсский, знание этих языков не пригодилось