Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Valmis suur mari-inglise internetisõnaraamat

24.07.2014

Джереми Брэдли рассказывает о словаре в Тарту, апрель 2014 г.Sel reedel esitleti Mari Eli vabariigis mari keele suveülikoolis Viini ülikoolis koostatud suurt mari-inglise sõnaraamatut.

Mari ülikoolis aset leidnud üritusel rääkis sõnaraamatust üks selle koostajatest, Austria keeleteadlane ja programmeerija Jeremy Bradley.

Mari keele suveülikoolis Joškar-Olas osaleb ka Jeremy Bradley juhitav üliõpilaste rühm Viinist. Suvekursusest osavõtjatel on sõnastik juba aktiivselt kasutusel.

Sõnaraamat on nüüd tasuta kättesaadav ka internetis. 42 561 artiklit,
82 742 näitelauset ja 10 749 fraasi sisaldav sõnaraamat on siiani kõige ulatuslikum seosekogu ühe Venemaal kõneldava soome-ugri keele ja inglise keele vahel.

"Õigupoolest on tegemist ka mahukaima seosega ükskõik millise Venemaal kõneldava ja suuruselt mari keelega võrreldava vähemuskeele ja inglise keele vahel. Meil oleks endal olnud väga hea meel, kui oleksime saanud sellist ressurssi kasutada ise mari keelt õppides," kirjutavad Timothy Riese ja Jeremy Bradley sõnaraamatu tutvustuseks.

Sõnaraamat on avaldatud Creative Commonsi litsentsi all. See tähendab, et kasutajatel on õigus seda ressurssi vabalt teistega jagada ja oma vajadustele vastavalt kohandada tingimusel, et mainitud on allikat.

Sõnaraamat koostati Austria teadusfondi (FWF) abil. Projekt algas 2011. aasta 1. jaanuaril ja kestis kolm aastat. Sõnastiku koostajad, inglise keelt emakeelena kõnelevad Timothy Riese ja Jeremy Bradley Viini ülikooli soome-ugri teaduskonnast, tegid koostööd Joškar-Olas asuva Mari riikliku ülikooli mari keeleteadlase Elina Gussevaga.

Sõnaraamat katab tänapäevase kirjakeele vajadused. Kuna sõnaraamatu koostasid inglise keelt emakeelena rääkivad keeleteadlased, kes tegelevad mari keelega, on sellest ehk veidi rohkem abi ingliskeelsetele kasujatele. Koostajad aga loodavad, et ka mari kogukond saab nende uurimistööst kasu ja et sõnastikust saab kasulik tööriist inglise keelega tegelevatele maridele.

Osa sõnaraamatust peaks huvi pakkuma eelkõige keeleteadlastele: näiteks saab seda kasutada ka vastupidise sõnaraamatuna ning vaadata artikleid transkribeerituna kas soome-ugri transkriptsioonis (UPA) või rahvusvahelises foneetilises tähestikus (IPA).

"Kuna keel on pidevas muutumises, ei saa leksikograafi töö kunagi valmis. Hoolimata sellest, kui põhjalikku tööd me sõnastiku koostamisel tegime ja kui ajakohane see praegu on, tulevad aja jooksul kindlasti päevavalgele puudused," nendivad koostajad. Seetõttu sisaldab sõnaraamat ka tagasisidefunktsiooni, mille kaudu kasutajad saavad kiiresti teada anda, kui nad leiavad midagi, mis pole nende arvates õige või mida annaks paremaks muuta.

Praegu hõlmab sõnaraamat ainult dominantset niidumari keelestandardit. Teise ehk mäemari keelestandardi jaoks on kavas ette valmistada lisamoodul, mis võimaldab ka neil sõnaraamatut kasutada. See peaks Soome Kone fondi toel valmis saama 2017. aastal.

Jeremy Bradley tutvustas sõnaraamatut ka aprillikuus Tartus (MariUveri pilt).

Mari-inglise sõnaraamat netis


www.mari-language.com: Mari-inglise sõnaraamat netis


MariUver: В Марий Эл презентуют крупнейший марийско-английский словарь