Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Nikolai Rakin kaitseb doktoritööd "Kalevala" tõlkimisest komi keelde TÜs 29.08

06.08.2014

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

29. augustil kell 11.15 kaitseb Nikolai Rakin Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis doktoritööd ""Kalevala" komi keeles ilukirjandustõlke teooria ja praktika mõnede aspektide kontekstis".

Doktoritöö on vene keeles. ""Калевалa" на коми языке в контексте некоторых аспектов теории и практики художественного перевода".

Juhendaja on dotsent Tõnu Seilenthal. Oponent on dr Jevgeni Tsõpanov (Venemaa TA Uurali osakonna Komi teaduskeskus).

Kaitsmine toimub peahoone auditooriumis 139.