Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Animatsioonitöötoas valmis viis soome-ugri lühifilmi

27.08.2014

Sargvere mõisas üle-eelmisel nädalal kokku tulnud soome-ugri noorte animatsioonitöötoas valmis viis soomeugrilaste pärimusest inspireeritud lühifilmi, nende hulgas ka esimene isurikeelne animatsioon.

Kuue päevaga õppisid töötoas osalenud komi, mari, udmurdi, ungari, ingerisoome, ersa ja eesti noored animatsioonitehnikat, tutvusid montaaži- ja helitöötlusprogrammidega. Noorte ühistöös valmisid isuri, komi, udmurdi, mari ja mordva folklooril põhinevad lühifilmid, mida saab vaadata ka YouTube'ist.

Esmakordselt toimuval üritusel soovisid korraldajad tugevdada eesti noorte kultuurisidemeid teiste soomeugrilastega ning luua isiklikke kontakte erineva kultuuritaustaga noorte vahel.

"Usume, et üheskoos väikese kunstiprojekti kallal töötades õpivad noored ületama kultuuri- ja keeleerinevusi ning tekib mingi uus tunnetuslik ühtsus. Põnevaid tulemusi võib anda ka vana pärimuse ümbermõtestamine animatsiooni keeles, mis on üks nooremaid ja tehnoloogilisemaid kunstiliike üldse," kommenteeris ettevõtmist üks projekti koordinaatoritest Ave Taavet.

Töötoa korraldas Tartu ülikooli etnoloogia- ja folkloristikatudengeid ühendav organisatsioon Tartu Nefa Rühm. Üritust toetasid hõimurahvaste programm, kultuurkapital, hasartmängumaksu nõukogu ja AS Leibur.

Valminud filme saab vaadata siit