Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmus ESUKA liivi erinumber "Studies on Livonian"

28.08.2014

Trükist on ilmunud ESUKA (Eesti- ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja) liivi erinumber "Studies on Livonian", ajakirja esitlus tuleb 3. septembril Tartu ülikoolis.

ESUKA erinumber koondab uuemaid uurimusi liivi keelest, liivi keeleala kujunemistest ja keelekontaktidest, samuti liivi keele ja kultuuri uurimisloo, vähetuntud andmete ja uute keeleressursside tutvustusi.

Kogumiku artiklitest osa aluseks on rahvusvahelise liivi aasta 2011 konverentsidel peetud ettekanded, mitmed uurimused on aga veelgi värskemad.

Liivi erinumber sisaldab 15 artiklit, mille autoriteks on viie maa tuntud liivi keele ja kultuuri uurijad. Erinumbri artiklid koonduvad kolme temaatilisse ossa.

Esimese osa artiklid käsitlevad liivlaste ajalugu ja liivi keeleala kujunemist, teises osas jälgitakse liivi keele kujunemist ja erijooni Balti kontaktalal, kolmandas esitatakse uusi andmeid liivi keelekogude, kohanimede ja keeleressursside kohta.

Ajakirja esitlus toimub järgmise nädala kolmapäeval, 3. septembril kell 16.00 Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogus (Jakobi 2, ruum 423).

ESUKA liivi erinumber on kättesaadav ka internetis

 

Trükiversiooni saab osta näiteks Apollo raamatupoest