Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Petroskois algas maailmakongresside vahekonverents

03.09.2014

Täna algas Petroskois soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverents, et arutada 2014. aastal aset leidnud 6. maailmakongressi otsuste täideviimist ning järgmise ning 2016. aastal Lahtis toimuva 7. maailmakongressi ettevalmistamist.

Petroskoisse on kokku tulnud soome-ugri rahvaste rahvusvahelise konsultatiivkomitee liikmed, rahvaste delegatsioonid, põlisrahvaste õiguste eksperdid, vaatlejad ja ajakirjanikud.

Eestist sõitsid Petroskoisse konsultatiivkomitee liikmed Tõnu Seilenthal ja Andres Heinapuu. Fenno-Ugria Asutust esindab Kadi Raudalainen. Kohal on ka ühenduse Fenno-Ugria Noored esindaja Tiina Klooster.

Tänasel päeval kõlasid tervitusesõnavõtud ning delegatsioonide esindajate ülevaated seni tehtust ning lahendamist vajavatest probleemidest. Homme arutatakse väiksemates rühmades, kuidas aegunud vormiga maailmakongresse kaasaegsemaks ja tõhusamaks muuta.

Vahepeal aga tähistatakse pidulikult Karjala vabariigi karjala, vepsa ja ingerisoome rahvusseltside 25. aastapäeva.