Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permi krai mari külas avati uus kool

04.09.2014

Permi krais asuvas mari elanikkonnaga Vaskino külas avati uus kool-lasteaed, kus õpilased saavad õppida emakeelt ühe tunni nädalas.

Suksuni rajoonis paiknevas Vaskinos oli ka enne põhikool, kuid hoone amortiseerus ja selle asemel otsustati ehitada uus maja. Algul taheti külla jätta vaid algkool, ent elanike protestide mõjul jäi ikkagi põhikool, kuigi uus maja jääb sellele veidi väikeseks.

2011. aastal vana kool suleti ja mari lapsed käisid vahepeal koolis Sõzgankas, kus neil ei olnud võimalust õppida mari keelt isegi mitte fakultatiivselt. Nüüd on õppekavas üks tund nädalas mari keelt, mida õpitakse kui emakeelt.

Venelasest koolidirektor Natalja Porjadina teatas, et ka kooliväline tegevus on algklassidele korraldatud mari keeles. Vaskinos käivad koolis ka kõrvalasuvate mari külade Ivankovo ja Tebenjaki lapsed ning paari vene küla lapsed. Kool on mõeldud 98 lapsele.

Permi krais elab 2010. aasta andmete kohaselt 4121 mari, peamiselt Suksuni rajooni seitsmes külas. Mari külade elanikud võitlesid Vaskino põhikooli allesjäämise eest mitu aastat.

Nad pöördusid krai haridusministeeriumi poole palvega anda koolile rahvuskeele, ajaloo ja kultuuri süvaõppega kooli staatus ja ähvardasid kooli sulgemise korral oma lapsed üldse koju jätta.

MariUver: В Васкино Пермского края досрочно открыли новую школу