Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vahekonverentsil tõstatati küsimus loodusressurssidest

05.09.2014

Karjalas peetaval soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsil tõstatati küsimus, kas põlisrahvastel on õigus loodusressurssidele, et säilitada traditsioonilist eluviisi.

Ühenduse Karjala Kongress esimees Anatoli Grigorjev rääkis Finugorile Handi-Mansi autonoomsest ringkonnast tulnud sölkupi delegaadi murest, et regioonis on piiratud kalapüüki. 

Praegu on Handi-Mansimaal lubatud perekonna kohta aastas püüda vaid 63 kilogrammi kala, mis ei taga piisavalt tervislikku toitumist. Eriti arvestades asjaolu, et kala on põlisrahvaste traditsiooniline toit.

Kui põlisrahvaste esindajad on läinud kohalike võimude juurde olukorda lahendama, on neile öeldud, et nad on venelased ega oma mingeid õigusi. Passidesse Venemaal enam rahvust ei märgita ja nii on näiteks sölkuppidel raske oma rahvuslikku kuuluvust tõestada.

"Kummaline, et Handi-Mansi piirkond on riigi rikkaim, aga ei suuda põliselanikele eraldada ressursse, et nad saaksid säilitada oma traditsioonilise eluviisi," kommenteeris Grigorjev, "Venemaa põhiseadus ütleb selgelt, et igaühel on õigus näidata oma rahvuslikku kuuluvust."

"Maakasutus ja metsade majandamine on oluline teema põlisrahvaste, sealhulgas karjalaste jaoks," sõnas Grigorjev. "Karjalased elavad oma maal, kuid nad ei saa osta maatükki ega teha küla lähedal puid."

"See on läänemeresoome rahvaste hävitamise poliitika, mille eest vastutavad Karjala võimuasutused. Leian, et maa, metsade ja muude loodusvarade kasutuse küsimus põlisrahvaste jaoks tuleb võtta kahe aasta pärast Soomes toimuva järgmise soome-ugri rahvaste maailmakongressi päevakorda," ütles Karjala Kongressi juht.

Finugor: На конференции финно-угров в Петрозаводске подняли вопрос о земле и ресурсах