Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Avaldus Ungari–Eesti saatkonnasulgemiste asjus

08.09.2014

Nimekad Ungari teadlased, olulised ühiskondlikud organisatsioonid ja ülikoolide soome-ugri õppetoolid kirjutasid täna alla avalduse, väljendamaks vastuseisu Ungari saatkonna sulgemisele Eestis.

"Meie, allakirjutanud, Eestiga traditsiooniliselt tihedates, mitmekülgsetes ja laiaulatuslikes suhetes olevad institutsioonid, organisatsioonid ja eraisikud kuulsime käesoleva aasta juulis jahmatusega Ungari valitsuse otsusest sulgeda Tallinna Ungari suursaatkond ning sellele arusaadavalt järgnenud Eesti vastusammust.

Arvame, et Ungari diplomaatia eemalepöördumine ungari rahvale ja kultuurile alati erakordset tähelepanu osutanud, Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigist Eestist on Eesti poolele haavav, Ungari vaatepunktist aga läbimõtlemata samm, mis ei teeni meie hüvangut ei lühikeses ega pikas perspektiivis ega põlista meie head nime maailmas. Ungari, Soome ja Eesti, kolm soome-ugri keeli kõnelevat riiki kannavad ühiselt vastutust väikeste soome-ugri rahvaste toetamise eest; suursaatkondade puudumine raskendab ka seda tööd.

Viimaste uudiste kohaselt plaanib valitsus Ungari–Eesti keelelise ja kultuurilise koostöö tugevdamist, kuid see rõõmustav areng võib juulikuiste diplomaatiliste otsuste valusaid tagajärgi üksnes leevendada, mitte aga neutraliseerida. Seetõttu soovime käesolevaga väljendada lootust, et tegemist on kõigest mööduva, ajutise meetmega, mille ülevaatamise selleks volitatud isikud mõistliku aja jooksul ette võtavad."

8. septembril 2014


Comeniuse-nimelise ülikooli ungari keele ja kirjanduse õppetool, Bratislava
Debreceni ülikooli soome-ugri õppetool
Loránd Eötvösi nimeline ülikooli soome-ugri õppetool, Budapest
akadeemik Katalin É. Kiss
akadeemik László Honti
dotsent Márta H. Varga
Béla Jávorszky, Ungari Vabariigi endine suursaadik Helsingis ja Tallinnas
József Attila Selts
Kalevala Sõprade Seltsi juhtkond
Konstantini-nimelise ülikooli ungari keele ja kirjandusteaduse instituut, Nitra
sihtasutus Numi Tórem
Pécsi ülikooli keele- ja kirjandusteaduse instituudi soome-ugri seminar
sihtasutus Polar
professor János Pusztay
Rahvusvaheline Hungaroloogia Selts
Reguly Selts
dr Ildikó Sirató, teatri- ja kirjandusloolane
Szegedi ülikooli soome-ugri õppetool
Ungari–Eesti Selts
Ungari Kirjanike Liidu juhtkond
Ungari–Soome Selts
Ungari Teaduste Akadeemia keeleteaduse instituudi keeleajaloo ja soome-ugri osakonna soome-ugri uurimisrühm
sihtasutuse Ungari Tõlkemaja eesti–ungari töörühm
emeriitprofessor Vilmos Voigt, Tartu ülikooli audoktor

Renhirek: nyilatkozat-a-magyar-eszt-kovetsegbezarasok-ugyeben