Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lahkus keele- ja raamatuteadlane Tõnu Karma

10.09.2014

Eile lahkus meie hulgast Lätis elanud eesti keele- ja raamatuteadlane Tõnu Karma, kes on avaldanud hulgaliselt uurimusi Eesti ja Läti keele- ja kultuurisuhete ning liivi keele ja kultuuriloo kohta, teatas Liivi Sõprade Selts.

Karma on õpetanud lätlastele eesti ja liivi keelt, osalenud liivi kirjakeele arendamises, kirjutanud ülevaate liivi keele grammatikast ja koostanud liivi-läti sõnastiku.

1. mail 1924 Tartus sündinud Tõnu Karma (Lätis Tenu Karma) õppis aastail 1946–1951 Tartu ülikoolis soome-ugri keeli, ent heideti enne lõpetamist poliitilistel põhjustel välja. 1960. aastail täiendas ta end Tallinna pedagoogilises instituudis raamatukogunduse alal.

1956. aastal asus Karma elama Riiga, kus töötas aastatel 1956–1994 Läti ülikooli raamatukogus. 1990. aastast luges ta ülikoolis liivi keele algkursust.

Ta on avaldanud üle 200 teadusartikli liivi keele ja kultuuriloo ning Eesti ja Läti keele- ja kultuurisidemete kohta, kirjutanud ülevaate eesti keele grammatikast Karl Abeni "Eesti-läti sõnaraamatule", olnud kogumiku "Liivi rahvalaule" (Riia, 1980) üks koostajaid ja tõlkijaid.

Karma on tõlkinud läti keelest eesti keelde Vilis Lācist, Kārlis Baumanist ja Venta Vigantet.

Karma oli 1961. aastast Emakeele Seltsi ja 1998. aastast Liivlaste Sõprade Seltsi (Helsingi) liige. 1998. aastal pälvis ta Valgetähe V klassi ordeni.