Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Seto leelokoori Verska naase´ kontsert Tallinnas 20.09


Seto leelokoori Verska naase´ kontsert toimub
20. septembril kell 18.00
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kammersaalis (4. korrusel).

Programmis on seto rahvalaulud.
Sissepääs tasuta.

Leelokooris Verska Naase´ laulavad noored Värska kandi naised, kellest mitmed on seto laule laulnud juba lapsepõlvest saadik. Nad laulavad põhiliselt Põhja-Setomaa kuulsate lauluemade, aga ka oma vanaemade lauldud laule. Neid köidab seto vanapärane laulmisstiil, mida nad õpivad arhiivisalvestuste järgi. Nii on võimalik seto laulu õppida otse tunnustatud seto laulikute ja nende kooride käest, hoolimata sellest, et nad on siit ilmast lahkunud juba enne meie sündi.

Verska Naase´ naiste jaoks on oluline, et seto leelo ei elaks ainult kontserdilavadel, vaid kõlaks ka loomulikus keskkonnas seto pühadel ja pidudel, kodus käsitööd tehes ja lastega lauldes ning mängides.