Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Euroopa tähistab täna keeltepäeva

26.09.2014

Täna tähistatakse kogu Euroopas keeltepäeva, et rõhutada avalikkusele keeleõppimise tähtsust, kasvatada teadmist, et kõik Euroopas kõneldavad keeled on väärtuslikud ning julgustada ja toetada elukestvat keeleõpet.

Kui eelmistel aastatel on Eestis keeltepäeval korraldatud messilaadne ettevõtmine, siis tänavu tähistatakse keeltepäeva mitme seminariga ning traditsioonilise viktoriiniga.

Eesti Keelenõukogu ja Euroopa Komisjoni esindus Eestis korraldavad täna seminari "Eesti keel Euroopa koridorides". Seminari käigus uuritakse, millised on ametliku keele staatusega kaasnevad õigused ja kohustused, ning arutletakse selle üle, kuidas võimalusi eesti keele arenguks kõige tulemuslikumalt kasutada.

Kirjanike Liidu musta laega saalis on täna tõlkijate sektsiooni seminar, kus tõlkija Heigo Sooman räägib keeltepäeva puhul õigustekstide ja terminite tõlkimise praktilistest ja teoreetilistest aspektidest ning arutleb õigustõlke eripärade ja sõlmküsimuste üle.

Keeltepäeva tähistatakse alates 2001. aastast Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni algatusel, et seeläbi tähtsustada kõiki Euroopas kõneldavaid keeli: nii suure kõnelejaskonnaga keeli kui ka murdeid, nii põliskeeli kui ka uusi keelekujusid.

Euroopa on keelte poolest väga rikas: lisaks Euroopa Liidu 24 ametlikule keelele räägitakse siin enam kui 60 piirkondlikku või vähemuskeelt ning muudest riikidest pärit inimeste keeli.

Igal aastal korraldatakse keeltepäeval kõikjal Euroopas mitmesuguseid keeleteemalisi ettevõtmisi: näidendeid, lasteüritusi, muusikamänge, keelekursuseid, raadio- ja televisiooniülekandeid, konverentse ja palju muud.

Euroopa Komisjoni esindus Eestis: Euroopa keeltepäev 2014