Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Veelinnurahva rahastu konkurss hakkab lõppema

29.09.2014

Homme on viimane päev, mil kuni 33-aastased noored, kes on paistnud silma oma tegevusega soome-ugri rahvaste hüvanguks, saavad kandideerida MTÜ Fenno-Ugria Asutuse välja kuulutatud Lennart Meri Veelinnurahva rahastu stipendiumikonkursil.

Veelinnurahva stipendiumi suurus on 2014. aastal 500 eurot. Stipendium määratakse rahastu nõukogu otsusega ühele või enamale kuni 33-aastasele noorele. Stipendiumi määramisel lähtub rahastu nõukogu taotleja erialalisest edukusest ja tema üldkasulikust tegevusest.

Veelinnurahva stipendiumi saamiseks esitab taotleja vabas vormis taotluse koos ülevaatega oma erialasest ja üldkasulikust tegevusest ning vähemalt ühe soovituse. 

Stipendiumi määrab rahastu viieliikmeline nõukogu, lähtudes vabas vormis taotlustest, tegevusülevaadetest ning soovitustest. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja ja stipendium antakse üle oktoobrikuus hõimupäevade ajal.

Eesti keeleteadlase Tõnu Seilenthali poolt seitse aastat tagasi loodud rahastu eesmärk on jäädvustada väljapaistva riigimehe ja soome-ugri rahvaste uurija Lennart Meri mälestust ning toetada noorte loomingulist ja üldkasulikku tegevust soome-ugri rahvaste hüvanguks.

Siiani on rahastu andnud välja kolm stipendiumi: 2009. aastal pälvis 5000-kroonise toetuse Eestis elav komi rahvusest keeleteadlane Nikolai Kuznetsov, kes on koostanud sõnaraamatu ja luulekogumiku, tõlkinud luulet ning loonud arvutisõnavara. 

2012. aastal pälvis toetuse rahvamuusik, muusika- ja tantsuõpetaja ning Tallinna tantsuklubi perenaine Leanne Barbo. Mitmel aastal on ta käinud Vadjamaal Jõgõperäl vadja keele ja kultuuri suvelaagris õpetamas vadjalastele vadja laule ja Ingerimaa tantse. Tema initsiatiivil loodi ka liivi, läti, vadja ja eesti muusikat mängiv ansambel Tai-Tai. 

2013. aastal sai stipendiumi Aleksei Tsõkarev. Lüüdi rahvusest Tsõkarev on aastaid olnud rahvusliku organisatsiooni Nuori Karjala juhtfiguur, algatanud ja vedanud mitmeid projekte. 

Tsõkarev oli aastatel 2009–2011 soome-ugri noorteühenduse MAFUN president. Just sellel ajal muutus selle organisatsiooni tegevus taas sisuliseks: näiteks taastati kontaktid lääneriikide noortega ja ÜROs tutvustati soome-ugri rahvaid. Märtsis 2013 nimetati Tsõkarev ÜRO eksperdirühma Ida-Euroopa riike esindavaks liikmeks põlisrahvaste küsimustes.

Stipendiumitaotlused tuleb saata hiljemalt 30. septembriks aadressile: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt. 28, Tallinn 10141 või digiallkirjastatult meilile juhatus@fennougria.ee