Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas projektitoetusi

 

03.10.2014

Hõimurahvaste programmi nõukogu pidas 1. oktoobril istungit ja otsustas programmi vahenditest eraldada:

1. Soome-ugri kirjandusühingule mari eepose "Jugorno" eestikeelse tõlke avaldamiseks – 2710 eurot;
2. Soome-ugri kirjandusühingule neljakeelsete luulekogude väljaandmiseks (II etapp) – 2000 eurot;
3. Tartu ülikoolile ersa keele kursuse venekeelse internetivariandi tegemiseks – 500 eurot;
4. Andres Heinapuule kultuurimatkaks Udmurtiasse ja Marimaale – 351,41 eurot;
5. Eesti Rahva Muuseumile DVD "Eesti etnograafiline film 3. Vepslased" väljaandmiseks täiendavalt – 1224 eurot;
6. Andrus Joonasele soome-ugri rahvaste festivalile Žon-Žon sõiduks – 600 eurot;
7. Estinfilm OÜle "Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia" DVD-kogumiku teise väljaande tootmiseks ja väljaandmiseks – 4000 eurot;
8. Patrick O'Rourke’ile Fenno-Ugria Noorte esinduse sõiduks Komimaale noorte foorumile FUROR 2014 – 3000 eurot;
9. Fenno-Ugria Asutusele Venemaa soome-ugri rahvaste rahvusliidrite ja saami kodanikuaktivisti osalemiseks hõimupäevade konverentsil – 1500 eurot;
10. Soome-Ugri Toidukultuuri Seltsile liivi ja handi toidukultuuri tutvustamiseks hõimupäevadel – 1370 eurot;
11. Eesti Kirjandusmuuseumile eestikeelse komi mütoloogiateatmiku väljaandmiseks – 2676 eurot;
12. Tartu Ingerisoomlaste Seltsile Ingerimaa filmiõhtuteks hõimupäevadel 2014 – 166 eurot;
13. Kati Taalile mari folklooriansambli kontsertideks Põlvamaal ja Võrumaal – 450 eurot;
14. Fenno-Ugria Asutusele soome-ugri filmi- ja kirjandusprogrammiks hõimupäevadel – 1400 eurot;
15. Fenno-Ugria Asutusele hõimurahvaste programmi 2014. aasta teadusauhinna väljamaksmiseks – 4000 eurot;
16. Fenno-Ugria Asutusele hõimurahvaste programmi 2014. aasta kirjandusauhinna väljamaksmiseks – 4000 eurot.