Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

HP rahvusteaduste auhinna sai Nikolai Kuznetsov

20.10.2014

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda tänavuse auhinna uurali rahvusteaduste alase teadustöö eest komi teadlasele Nikolai Kuznetsovile venekeelse monograafia "Komi keele kohakäänete ruumisemantika" eest.

Tegemist on komi lingvistikas esimese kognitiivse analüüsi katsega, mille abil laiendatakse ning täpsustatakse käändesemantika varasemaid uurimistulemusi või esitatakse uusi tõlgendusi. Seega avab töö uue suuna komi keele grammatiliste üksuste semantika uurimises, andes tõsise panuse komi ja permi keeleteadusse.

Hõimurahvaste programmi nõukogu leidis, et soliidse monograafilise uurimuse sissejuhatavatest osadest on ilmne, et autor tunnetab teemat hästi, on võimeline seda uurimislooliselt, teoreetiliselt ja metodoloogiliselt piisava põhjalikkusega positsioneerima.

"Uurimisprobleem on selgelt esitatud ning põhiväited esile toodud. Uurimuse struktuur on loogiline ja otstarbekas, kirjutamisstiil on väga konkreetselt analüütiline," seisab põhjenduses.

"Kogu käändesemantika analüüs on läbi viidud korrektselt, sidudes traditsioonilisi ruumisuhteid ja kognitiivse teooria mõistestikku. Töö eesmärk – demonstreerida ja analüüsida kohakäänete funktsioone kognitiivses võtmes – on põhjalikult ellu viidud. Oluline on ka uurimuse praktiline külg, selle materjali võib kasutada komi keele õpetamisel ning põhi- ja spetsiaalsete kursuste loomisel kõrgkoolides."

Eesti hõimurahvaste programm andis rahvusteaduste auhinna välja kolmandat korda, tunnustamaks viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali põlisrahvaste teadustöid. Auhinna suurus on 1250 eurot. Kandideerida sai kahes kategoorias: uurali rahvusteaduste alane teadustöö mis tahes keeles ning mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mis tahes erialal.

Uurali keeltes avaldatud teadustöö eest sel aastal auhinda välja ei antud, kuna vastavaid teadustöid konkursile ei saadetud. Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhinnale kandideerisid mansi, komi, udmurdi, ersa, mokša, mari ja karjala teadlased – kokku 15 soome-ugri teadlast.

Eesti hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhind anti üle hõimupäeval, 18. oktoobril, hõimupäevade rahvusvahelisel konverentsil "Põlisrahvad, traditsioonid ja majandus" Tallinnas.