Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Taarka Pärimusteater sõidab Marimaale festivalile

21.10.2014

Taarka Pärimusteater alustas esmaspäeval sõitu Marimaale soome-ugri teatrifestivalile Maiatul, kus mängib 2012. aastal välja tulnud lavastust "Kuidas müüa setot?".

Lavastus "Kuidas müüa setot" sündis Taarka Pärimusteatri noortestuudio, lavastaja Anne Türnpu ja dramaturg Marion Jõepera koostöös.

Pärimusteatri noored naised küsivad endalt: "Mis mulle Setomaa puhul haiget teeb?" Lavastuse põhiteema on setode iseenda müümine, iseenda kaubastamine, mõneti ka iseenda kolonialiseerimine.

"Vastupidiselt suveniirsetele setuteemalistele lavastustele annavad järgnevad stseenid pildi setude kaubandusliku kuvandi ja reaalsuse valusast vastuolust. Pärimuskultuur põrkub kommertskultuuriga, kõik on muudetud müügiks – setudest on saanud kaubamärk, millega reklaamida üritusi, teenuseid ja kaupu, isegi kui neil tõelise setu kultuuriga enam vähimatki pistmist pole," kirjutas etenduse kohta Eva-Liisa Linder.

Sõitu toetasid hõimurahvaste programm, Eesti Kultuurkapital, Meremäe vald ja Värska vald.

10. rahvusvaheline soome-ugri teatrifestival Maiatul toimub Joškar-Olas 21.–27. oktoobrini. Festivali lõpul annab žürii välja peaauhinna ja auhinnad neljas kategoorias.

Esimene soome-ugri teatrifestival leidis aset 20 aastat tagasi Udmurdimaal Ižkaris (Iževsk). Järgmine toimus Soomes Nurmeses, edasisi festivale peeti aga 13 aasta jooksul Marimaa pealinnas Joškar-Olas. Seal sai festival ka oma nime Maiatul, mis on tõlkes koldes hoitav tuli ehk majatuli.

Sõna tuli ühendab soome-ugri rahvaid hästi, sest see on soome-ugri keeltes ühesugune: näiteks mari keeles tul, udmurdi keeles tõl ning ersa ja mokša keeltes tol.

Festival Maiatul