Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Granö loeng keelepoliitikast ja eri keelte olukorrast Soomes 27.10 TÜs

23.10.2014

Esmaspäeval, 27. oktoobril kell 14.15 peab TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis (Jakobi 2–438) Granö loengu "The status and the promotion of the languages in Finland" Soome kodumaiste keelte keskuse juhataja ja sotsiolingvistika professor Pirkko Nuolijärvi.

Oma loengus keskendub professor Nuolijärvi keelelisele mitmekesisusele ning keelealastele õigusaktidele ja -normidele Soomes. Nuolijärvi räägib Soome ühiskonna näitel sellest, kuidas on arenenud riigikeelte kasutus ning kuidas toimub eri keelegruppide ning keelte toetamine Soomes.

Loengu peaeesmärk on arutleda, kuidas keelelised õigused on praktikas rakendunud. Kuigi Soomes ollakse keelelistest õigustest suhteliselt teadlikud, on selles valdkonnas siiski veel palju väljakutseid, millega tuleb tegeleda.

Pirkko Nuolijärvi on sotsiolingvistika professor, kes on alates 1998. aastast olnud Soome kodumaiste keelte uurimiskeskuse (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) juhataja. Nuolijärvi on uurinud soome keele varieerumist ja muutusi, televisoonivestluste interaktsiooni ja suulise keele rolli ilukirjanduses. Ta on kirjutanud keelepoliitika ning keelte staatust käsitlevatel teemadel.

Granö loengusari on saanud nime soomlasest geograafiaprofessori Johannes Gabriel Granö järgi, kes oli Tartu ülikooli professor aastatel 1919–1923. Granö loengute eesmärk on luua uusi suhteid Eesti ja Soome teadlaste vahel. Loenguid ja seminare korraldab Soome instituut koostöös Turu ülikooli, Tartu ülikooli ja Granö keskusega.

Loeng on inglise keeles. Kõik huvilised on oodatud!

Rohkem infot loengu kohta Soome instituudi veebilehelt.

Lisainfo: Kadri Kaljurand, kadri.kaljurand@finst.ee, 56 207 3195620 7319.