Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vörkuta lapsevanemad on komi keele õpetamise vastu

29.10.2014