Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soomes jätkub Fenno-Ugrica materjalide digiteerimine

29.10.2014

Helsingis lõppes digitaalse sugulaskeelte kogu Fenno-Ugrica materjalide digiteerimise teine etapp, teatas Soome rahvusraamatukogu projektijuht Jussi-Pekka Hakkarainen.

Kõik Fenno-Ugrica materjalid pärinevad Peterburis asuva Venemaa rahvusraamatukogu kogudest. Alates 2014. aasta maist lisandus kollektsiooni üle tuhande nimetuse raamatuid 15 soome-ugri keeles.

2012. ja 2013. aastal digiteeriti ersa-, mokša, mäe- ja niidumari, handi-, mansi-, koltasaami, neenetsi-, sölkupi-, karjala-, sürja- ja permikomi- ja udmurdikeelseid raamatuid ja ajalehti, samuti umbes 17 000 lehekülge isuri- ja vepsakeelseid raamatuid, peamiselt õpikuid ja sõnaraamatuid, mis ilmusid 1920. ja 1930. aastatel Nõukogude Venemaal.

Projekti kolmandas, 2015. aastal algavas etapis digiteeritakse udmurdi-, ersa- ja mokša- ning komikeelseid ajalehti.

Fenno-Ugricat koostatakse osana Kone sihtasutuse keeleprogrammist. Kõigil huvilistel on kogu materjalile vaba ligipääs. 

Fenno-Ugrica

Fenno-Ugrica: Consider It Done! Monograph Frenzy at Fenno-Ugrica