Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimupäevad lõpetab kammermuusikakontsert

30.10.2014

Hõimupäevad lõpevad juba traditsiooniks saanud kammermuusikakontserdiga "Hõimurahvaste klassika", mis algab 31. oktoobril kell 17.00 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis.

Ettekandele tuleb valik eesti ja teiste sugulasrahvaste heliloomingut. Kontserti korraldab MTÜ Muusikasõprade Selts, sisse pääseb muuseumipiletiga (4/2 eurot).

Kontserdi korraldajad püüavad ühelt poolt äratada huvi eesti ja teiste soome-ugri rahvaste rahvamuusika vastu, teisalt aga tuua kuulajateni kaasaegsed ja värsked lahendused rahvamuusika kasutamisest heliloomingus.

Tänavu on kavasse valitud nii klassikute, vanameistrite kui ka päris noorte autorite teoseid ning instrumentidena lisandub klassikalistele kontserdipillidele (klaver ja tšello) ehe rahvamuusikainstrument kannel. Kannel ja tema sugulaspillid maride, hantide ja neenetsite seas kõlasid ka hõimupäevade rahvamuusikaprogrammis.

Kontserdil "Hõimurahvaste klassika" astuvad üles Aare Tammesalu (tšello), Kristi Mühling (kannel), Diana Liiv (klaver). Nende esituses kõlab Ester Mägi, Tõnu Kõrvitsa, Malle Maltise, Erkki Salmenhaara, Zoltán Kodály ja Galina Grigorjeva helilooming ning Anti Marguste töötlused soome-ugri rahvaste rahvaviisidest.

Kaastegev on Ene Salumäe muuseumi koduorelil. Tema etteaste on pühendatud eesti helilooja ja orelikunstnikule Hugo Lepnurmele, kelle sünnist möödub 31. oktoobril sada aastat. Lepnurme loomingus on olulisel kohal folkloorimeloodiad. Sõja-aastad tuli tal aga veeta Udmurtias, Nõukogude armee tööpataljonis.

Kontserdi kava:

Handi paadimehe laul Lennart Meri filmist "Veelinnurahvas" kandlele
Zoltán Kodály: Sonatiin tšellole ja klaverile
Erkki Salmenhaara: Ballaad kandlele
Malle Maltis "Unekiri" tsüklist "Kandlekirjad"
Rahvaviis Pärnumaalt "Hunt aia taga" kandlele
Ester Mägi: "Psalm" tšellole ja kandlele
Galina Grigorjeva: "Poly-phonie" klaverile
Tõnu Kõrvits: "Rändaja laul" tšellole
Anti Marguste: Kolm osa tsüklist "Klaveripalad soome-ugri rahvalaulude ainetel"
Isuri rahvalaul "Kõndis meesi kündemaie"
Komi rahvalaul "Tsii, tsii, roosioks"
Vadja rahvalaul "Ära löö vellekene" (seade kandlele, tšellole ja klaverile)