Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas kirjandusauhindu

01.11.2014

Hõimurahvaste programm andis koostöös soome-ugri kirjandusühendusega kaheksandat korda välja hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna, tunnustamaks viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali keelkonda kuuluvate hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid.

Auhinnad anti sel aastal välja kolmes kategoorias: luuleteose, tõlketeose ja draamateose eest. Kirjandusauhinna žürii otsustas anda auhinna ilukirjandusliku luule kategoorias komi luuletajale Anželika Jelfimovale luulekogu "Вемöсöн ли вöтöн" (Unes või ilmsi) eest.

Tõlkekirjanduse kategoorias pälvis preemia karjala kirjanik Natalja Sinitskaja Tove Janssoni teoste "Varattavu Iivananpäivy" (Ohtlik jaanipäev) ja "Muumitatan mustelmat" (Muumipapa memuaarid) tõlkimise eest karjala keelde.

Draamakirjanduse auhind otsustati anda komi kirjanikule Aleksei Popovile näidendite kogumiku "Мывкыд парма" (Tark parma) eest.

Hõimurahvaste programmi kirjandusauhinnale kandideerisid sel aastal komi, permikomi, udmurdi, ersa, mokša, mari, saami ja karjala kirjanikud – kokku 24 soome-ugri kirjanikku. Teoste hindamisel olid žüriile abiks hõimurahvaste programmi stipendiaatidena Eestis õppivad soome-ugri tudengid. Auhinnafondi suuruseks oli 2500 eurot.

Kirjandusauhinna saajad kuulutatakse välja 1. novembril – udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.