Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udmurdi ülikoolist kaob udmurdi filoloogia teaduskond

13.11.2014

Udmurdi riiklikus ülikoolis kavatsetakse peagi ühendada udmurdi filoloogia ja ajakirjandusteaduskond, see ei too siiski kaasa õppe- ja teadustöö vähendamist või kadumist.

Rahvusühenduse Udmurt Keneš esimehe Igor Semjonovi sõnul on praegu üsna raske ühendamise kohta mingeid järeldusi teha. "Aga tahaks kohe märkida, et see ei ole udmurtide jaoks katastroof, nagu paljud usuvad," selgitas ta Uralisticale.

Üheks probleemiks on Semjonovi hinnangul rahvusvaheline koostöö. Udmurdi filoloogia teaduskonnal on pikaajalised sidemed Ungari, Soome ja Eesti ülikoolidega, ajakirjandusteaduskonnal aga pole. "Koostöö ei kao," selgitab Semjonov, "iseasi on aga selle korraldus." 

Praeguseks on teada, et pärast ühinemist jätkub teaduskonna töö kolmes – ajakirjanduse, filoloogia ja pedagoogika – suunas. Semjonov kavatseb kutsuda ülikooli rektori Udmurt Keneši juhtidega kohtuma ning teha talle ettepaneku õpetada udmurdi keelt kohustuslikus korras kõigis ülikooli teaduskondades.

Udmurdi filoloogia teaduskond loodi 1947. aastal, kui ülikooli filoloogiateaduskonna juures avati udmurdi haru. Praegu õpib seal 344 üliõpilast ja kaks aspiranti. Teaduskonnas on 35 õppejõudu, neist seitse doktori- ja 19 teaduste kandidaadi kraadiga.

Uralistica: Факультет удмуртской филологии прекращает своё существование