Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmus teos soome-ugri rahvaste füüsilisest antropoloogiast

19.11.2014

Teaduste akadeemia kirjastuses ilmus Karin Margi monograafia "Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia", mille on käsikirja alusel koostanud, täiendanud ja toimetanud Leiu Heapost.

542-leheküljelises mahukas teoses käsitletakse 40 antropoloogilist tunnust (pikkus-kasv, pea ja näo detailsed mõõtmis- ja kirjeldamisandmed, silmade ja juuste värvus, nina kuju jne).

Töö hõlmab materjali umbes 150 rahvarühma, kokku ligikaudu 13 000 inimese kohta. Sellest on soome-ugri rahvad (eestlased, soomlased, saamid, karjalased, isurid, vepslased, komid, marid, mordvalased, udmurdid, ungarlased, handid, mansid) 10 500 inimest. Ülejäänud võrdlusmaterjal on indoeuroopa (soomerootslased, venelased) ja turgi (tatarlased, tšuvašid, baškiirid) rahvastelt.

Töö on ainulaadne oma mahu ja teadusliku usaldatavuse poolest, sisaldades kõigi soome-ugri rahvaste antropoloogilisi materjale. Need on kogutud ühtlase programmi ja metoodika alusel ühe ja sama autori, rahvusvaheliselt tuntud teadlase Karin Margi poolt.

Karin Marki (1922–1999) peetakse Eesti esimeseks kutseliseks antropoloogiks. Tema uurimisalad olid Eesti ja teiste Baltimaade paleoantropoloogia ja soome-ugri rahvaste etniline antropoloogia. Ta kogus kõigi soome-ugri rahvaste kohta materjali iga-aastastel ekspeditsioonidel 1955. aastast 1976 aastani.

Raamatu koostaja Leiu Heapost on antropoloog, Tallinna ülikooli ajalooinstituudi vanemteadur.

Raamatu materjal hõlmab väga laia territooriumi ja analüüsid on laiahaardelised Euraasiat hõlmavas kontekstis. Andmed on esitatud üksikasjalikult tabelite ja joonistena. Töö resümee on inglise ja vene keeles. Raamat on illustreeritud fotodega.

"Teos on väga väärtuslik füüsilise antropoloogia alane käsiraamat nii lugeja enda tundmaõppimiseks kui ka eestlaste ja teiste soome-ugri rahvaste võrdlemiseks teiste Euroopa ja Aasia rahvastega," kirjutab Rahva Raamat teose tutvustuseks.

Raamatu väljaandmist toetas hõimurahvaste programm. Raamatut levitab Tallinna ülikooli ajalooinstituut. See on jõudnud müügile ka suurematesse raamatupoodidesse ja maksab üle 40 euro.

Rahva Raamat: "Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia"