Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Koolasaami kongress peeti ametnike juhtimisel

24.11.2014

22. novembril toimus Venemaa saamide keskuses Lujavris koolasaami 3. kongress, mida juhtisid oblasti ametnikud ja mille korraldus ei olnud saamide sõnul õiguspärane.

Koolasaami parlamendi esimees Valentina Sovkina rääkis Finugorile, et kongresse delegaate valiti võimudele lojaalsete inimeste hulgast, territoriaalsest põhimõttest ei peetud kinni. Vabaühendusi pidi kongressil esindama 28 delegaati, kuid võimud lühendasid seda nimekirja poole võrra.

Kongressi ei saa Sovkina sõnul pidada legitiimseks, sest rikkumisi oli palju. "Piisab kui vaadata kongressi programmi – igal pool on näha ametniku kätt," nentis Sovkina. Saami parlamendi aseesimees Andrei Danilov selgitas, et kongressi valmistasid ette Murmanski oblasti ametnikud, tõrjudes saami avalikkuse sellest protsessist eemale.

Kongressi presiidiumisse olid algul määratud ainult ametnikud ning vaid üks teise maailmasõja veteranist saam. Kohale tulnud hakkasid selle peale protestima ja määrasid uue koosseisu, mille peale oli justiitsministeeriumi esindaja kuulutanud, et kongress ei ole õiguspärane.

Kongressil osales ka Venemaa rahvuspoliitika kuraator Aleksandr Žuravski, kes töötas enne regionaalarenguministeeriumis, nüüd aga hiljutiste ümberkorralduste järel juba kultuuriministeeriumis. Danilovi ütlust mööda mõjutas tema juuresolek hääletustulemusi ning Žuravski sekkus ka komisjoni töösse.

Kongressil tehti ettepanek luua Venemaa saamide liit, mis ühendaks vabaühendusi. Saamid polnud eri ühendusi koondava liidu loomise vastu, ametnikud aga soovisid teha sellest liidust kongresside täitevorgani, kuigi esimese kahe kongressi otsuste alusel on selliseks kehandiks koolasaami parlament.

Valitsusmeelne veebileht Region51.com jõudis juba teatada, et kongressi delegaadid võtsid vastu otsuse saami parlamendi ebaotstarbekusest, kuid Sovkina ja Danilovi sõnul on see valeteave.

Saame pahandas kongressil ka oblastiduuma saadiku Natalja Vedištševa avaldus, et saamid kujutavad endist lääne raha pesevate isikute rühma. Saamidel tuli ka ajakirjanikele selgitada, et nende rahvas elab tõesti neljas riigis ning projektitoetusi kasutatakse vaid kultuuri arendamiseks, mitte aga poliitiliseks või usutegevuseks. 

Danilov märkis Finugorile, et ametnike sekkumise ja paljude rikkumiste tõttu võivad saamid otsustada peagi kokku kutsuda erakorralise lisakongressi ilma ametnike osaluseta.

Esimene Venemaa saamide kongress peeti 2008. aastal Olenegorskis, teine 2010. aastal Murmanskis.