Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Valmimas on Hõimukalender 2015

02.12.2014

Peagi valmib Hõimukalender 2015, mis kujutab endast tagasivaadet Fenno-Ugria Asutuse ja Looduse Omnibussi korraldatud ühistele suvereisidele Läänemere piirkonnas elavate soome-ugri rahvaste juurde.

Need retked on viinud reisihuvilisi runolaulikute radadele ja põlisrahvaste juurde Karjalas, avastama hääbunud soome-ugri rahvaste jälgi Moskva ümbruses, külastama lähemaid naabreid – vadjalasi, isureid ja ingerisoomlasi – ning tutvuma peaaegu tundmatute keelesugulaste kveenide ja meälästega Põhjalas. Mitmel korral on käidud liivi külades Kura poolsaarel ja liivlaste muistsel asualal Põhja Lätimaal.

Kalender meenutab piltide ja lühikeste tekstide kaudu reisidel kogetud toredaid hetki ning vaatamisväärseid paiku ning annab ka põgusa ülevaate läänemeresoome rahvastest. Pildid on teinud Heiko Kruusi ja Eike Riis. Kujundas Tiit Rammul, toimetas Üve Maloverjan.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse ja Looduskiri OÜ koostöös valminud hõimukalendrit saab pärast 10. detsembrit tellida MTÜ Fenno-Ugria Asutusest ja osta esmaspäeviti toimuvatelt loodusõhtutelt rahvusraamatukogus. Hõimukalender saabub müüki ka raamatupoodi Ateena (Roosikrantsi 6, Tallinn) ning muuseumipoodidesse.

Kontakt: info at fennougria dot ee, 6445119