Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marid tähistavad kirjakeele päeva

10.12.2014

Täna tähistati Marimaal mitme üritusega kirjakeele päeva: toimus konverents ja ümarlaud, ülikoolis kirjutati mari keeles etteütlust.

Juba teist korda korraldatud etteütluse kirjutamisest võttis osa ligi 200 inimest pealinnas Joškar-Olas, mõnikümmend Marimaa teistes piirkondades ja Marimaa meedia teatel isegi Eestis.

Mari riiklikus ülikoolis peeti kirjakeele päeva (Марий тиште кече) puhul konverentsi "Keel ja ühiskond", mille käigus toimus ka seminar mari keelest arvutikasutuses.

Mari rahvas kasutas iidsetest aegadest peale asjade kirjapanekuks geomeetrilisi kujundeid tamga, mis lõigati erilise noaga puust pulkadele. Majanduslikuks tarbeks välja mõeldud kirja kasutati kuni möödunud sajandi 30. aastateni.

Kirillitsal põhinev mari tähestik koostati esimest korda 16. sajandi keskel maride seas jutlustavate vaimulike tarbeks, ent sellest ei ole säilinud mingeid andmeid.

Mari kirjakeele loomise aluseks loetakse 1775. aastal välja antud teost "Tšeremissi grammatika juurde kuuluvad tööd". Selles raamatus kasutatakse vene tähestikku, kus mõningad tähed puuduvad ning juurde on lisatud g ja iô.

1837. aastal välja antud "Tšeremissi grammatikas" on võetud kasutusele kogu toonane vene tähestik ja lisatud viis tähte mari häälikute väljendamiseks. Seda tähestikku kasutati kuni 1870. aastateni.

1871. aastal anti välja mäemari aabits ja 1873. aastal niidumari oma. Neis kasutatud tähestik vastab peaaegu täielikult tänapäevasele, puuduvad vaid tähed Ее, Ёё, Шш, Щщ, ъ, Юю, Яя, Ӹӹ.

1920–1930. aastatel pandi mari tähestikku kõik vene tähestiku tähed, et oleks võimalik laensõnu välja kirjutada. Lõplikult kinnitati tähestikud 1938. aastal. 1930ndatel tehtud ettepanek minna üle ladina tähestikule ei leidnud üldist heakskiitu.