Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permikomi keel hääbub ülikiirelt

12.12.2014

Permikomi keele kõnelejate arv on kaheksa aastaga vähenenud enam kui 31 tuhande inimese ehk kolmandiku võrra, tõdeti Kudõmkaris peetud konverentsil.

Permi krai permikomi asjade ministeeriumi rahvuskultuuri arengu osakonna Vitali Bajandin esines ettekandega, kus ta rääkis, et 2002. aastal oskas permikomi keelt
94 328 inimest, 2010. aastal aga vaid 63 106 inimest.

Ministeerium uuris 2012. aastal keele olukorda, küsitledes 343 inimest. 254 neist tunnistas permikomi keele oma emakeeleks. 227 inimese jaoks oli see ainus emakeel, 27 inimest pidas end kakskeelseks, 89 küsitletut vastas, et nende emakeel on vene keel.

Üle 55 aasta vanustest inimestest pidas permikomi keelt oma emakeeleks 80 protsenti vastanutest. Keskmises vanuserühmas (36–55 aastat) oli see näitaja 78,1 protsenti ja noorte seas vaid 64,9 protsenti.

Ministeeriumi esindaja ütles, et olukord on muret tekitav, kuid kiitis siiski riigi ja ringkonna jõupingutusi keele säilitamiseks. Näiteks mõeldi 2010. aastal välja permikomi keele päev, mida tähistatakse igal aastal 17. veebruaril.

Sihtprogrammi alusel eraldatakse keele säilitamiseks viimastel aastatel 6–7 miljonit rubla, mille abil avaldatakse perioodikat ja kirjandust, on välja antud ka uus keeleõpik koolidele. Permikomi keele õppijate arv on suurenenud sel õppeaastal 24,6 protsendini õpilastest, neli aastat tagasi oli see näitaja vaid 17,8 protsenti.  

Finugor: Эксперт: органы власти, учреждения культуры, общественность и энтузиасты спасают коми-пермяцкий язык от исчезновения