Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eesti keeles ilmus ersa kirjaniku ajalooline romaan

23.12.2014

Kirjastuskeskuses ilmus ersa kirjaniku Kuzma Abramovi ajalooline romaan "Purgaz", milles räägitakse mordva pealikute võitlustest vene vürstide vastu.

Romaani tõlkis Arvo Valton, järelsõna kirjutas professor Vladimir Abramov, pildid joonistas Andres Varustin, toimetas Margit Raias. Raamat ilmus hõimurahvaste programmi toetusel.

Romaanis kirjeldatud sündmused leiavad aset Mordvamaal 12. sajandi teisel poolel ja 13. sajandi esimesel poolel. Nendest ei ole säilinud ei mordva ega bulgaari kirjalikke ürikuid, seepärast on autor lähtunud peamiselt vene ja lääne kroonikatest, araabia ning pärsia allikatest, viimastest on põhiline Rašid ad-Dini (1247–1318) "Kogutud kroonikad".

Romaani peategelaseks on Mordva valitseja injazor Purgaz. Tema nimi esineb kolmel korral vene kroonikates, mis on iseendast tähelepanuväärne, sest vene kroonikad nimetavad äärmiselt harva võõramaiseid valitsejaid. Ta esineb ka Rašid ad-Dini "Kogutud kroonikates" nimega Urkasakan (ilmselt Purgaz-khaan). Vene kroonikas on ta nimi Purgas, kuid see ei tähenda mordva keeles midagi, purgaz aga on otsesõnu hirmus – ilmselt on kroonik pannud nime kirja kuulmise järgi.

Isegi vene kroonikatest, mis ülistavad oma vürste ning räägivad naabervalitsejatest  halvustavalt, jääb mulje, et ta oli erakordne valitseja ja sõjapealik. Viimast tunnistab võit, mille Purgaz saavutas 1229. aasta jaanuaris Vladimiri suurvürsti Juri juhitud Kirde-Vene ühisvägede üle.

Vene ajaloolased kirjutavad: "Mordvalased lasid neil tungida sügavale metsa, siis piirasid nad ümber, ühed tapsid kohapeal, teised lohistasid oma kindlustesse ning hävitasid nad seal." Sama aasta aprillis purustas Purgaz Nižni Novgorodi linnaosa ja ümberkaudsed külad. See kõik annab tunnistust selllest, et Mordva vägi ei jäänud oma naabritele alla ei sõjaväe suuruselt ega sõjariistade headuselt.

Ersa-mordva kirjanik Kuzma Abramov (1914–2008) tuli kirjandusse 1940. aastal  luulekoguga. Hiljem ilmusid näidendid ja jutustusted, kogumik "Ruuged juuksed" (1961), romaanitriloogia "Naiman" ("Mets pole lakanud kohisemast" (1957) "Inimesed said lähedaseks" (1961), ja "Suits maa kohal" (1964)) romaanid "Oma kandam ei rõhu" (1967), "Külatüdruk" (1980), Stepan Erzja (1980) ning ajaloolised romaanid "Purgaz" (1988) ja "Vabaduse eest" (1989), mis käsitlevad ersade muistset iseseisvusvõitlust.

Kuzma Abramov on tegutsenud ka publitsisti ja ersa keele uurijana. Tema poeg on ajaloolane Vladimir Abramov.

Apollo: Purgaz