Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimukalender 2015 on jõudnud müügile

05.01.2015

Detsembri lõpul ilmus Hõimukalender 2015, mis on nüüd müügil Roosikrantsi tänava raamatupoes Ateena, ajaloomuuseumi kauplustes Börsi käigus ja Parlamendi poes, Okupatsioonide muuseumi letis ja esmaspäevastel loodusõhtutel rahvusraamatukogus.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse ja Looduskiri OÜ koostöös valminud hõimukalender kujutab endast tagasivaadet ühistele suvereisidele Läänemere piirkonnas elavate soome-ugri rahvaste juurde.

Looduse Omnibussi retked on viinud reisihuvilisi runolaulikute radadele ja põlisrahvaste juurde Karjalas, avastama hääbunud soome-ugri rahvaste jälgi Moskva ümbruses, külastama lähemaid naabreid – vadjalasi, isureid ja ingerisoomlasi – ning tutvuma peaaegu tundmatute keelesugulaste kveenide ja meälästega Põhjalas. Mitmel korral on käidud liivi külades Kura poolsaarel ja liivlaste muistsel asualal Põhja Lätimaal.

Kalender meenutab piltide ja lühikeste tekstide kaudu reisidel kogetud toredaid hetki ning vaatamisväärseid paiku ning annab ka põgusa ülevaate läänemeresoome rahvastest. Pildid tegid Heiko Kruusi ja Eike Riis. Kujundas Tiit Rammul, toimetas Üve Maloverjan.

Kalender maksab poodides umbes seitse eurot.

info at fennougria dot ee