Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas projektitoetusi

08.01.2015

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 07. jaanuaril eraldada:

1. Udmurdi ühingule Jumshan Gur rahvamuusika e-kogumiku "Kijasovo rajooni udmurtide tavandiväline muusikafolkloor" koostamiseks (II etapp) – 1000 eurot;
2. Rahvalauluseltsile Hellero vadja ja isuri rahvalaulude veebiväljaande loomiseks – 2469 eurot;
3. Eesti-Mordva Seltsile projektiks "Kaasaegne pärimus ersa ja mokša ehtekultuuris" – 1760 eurot;
4. Heinike Heinsoole vadja keele lugemiku väljaandmiseks – 3605 eurot;
5. Tatiana Albahtinale mari laste pühapäevakooli läbiviimiseks – 2300 eurot;
6. Tartu Marilaste Liidule mari internetilehekülje jätkuprojektiks 2015. aastal – 7400 eurot;
7. MTÜ-le SUFF filmikoolituseks Udmurdimaal – 2500 eurot;
8. MTÜ-le Ostrova Festivalid soome-ugri kultuuri tutvustamiseks Ostrova festivalil 2015 – 265 eurot;
9. Seto Ateljee galeriile soome-ugri loojate V etnofuturismikonverentsiks Obinitsas – 1500 eurot;
10. Värska kultuurikeskusele udmurdi ansambli Silent Woo Goore esinemiseks muusikafestivalil Seto Folk – 1815 eurot;
11. Fenno-Ugria Asutusele soome-ugri muusikute osalemiseks rahvusvahelisel festivalil Tallinn Music Week – 3400 eurot;
12. Fenno-Ugria Asutusele hõimuõhtute läbiviimiseks Tallinnas ja Tartus 2015. aasta I poolaastal – 3000 eurot;
13. Tartu ülikoolile vepsakeelse filmi "Karjusesarv" tootmiseks – 1000 eurot;
14. Margit Trubetskyle MAFUNi juhatuse koosolekuks ja MAFUNi kongressi töörühma kokkusaamiseks Helsingis – 320 eurot;
15. Setu Kultuuri Fondile projekti "Soome-ugri kultuuripealinn Obinitsa, 2015" ürituste korraldamiseks Meremäe vallas – 25 000 eurot;
16. Võru folkloorifestivalile Marimaa lasteansambli osalemiseks XXI Võru folkloorifestivalil – 2250 eurot;
17. Tallinna Nõmme gümnaasiumile udmurdi õpetajate Eestisse sõiduks – 3172 eurot;
18. Fenno-Ugria Asutusele isuri kultuuri ja traditsiooni tutvustava lasteraamatu väljaandmiseks – 1125 eurot;
19. Tartu Ingerisoomlaste Seltsile lasterühma tegevuseks 2015. aastal – 500 eurot;
20. Põlva kunstikoolile Iževski kunstikooli nr 13 ja Põlva kunstikooli ülevaatenäituseks ning Anne Prangeli trumminäituse eksponeerimiseks Iževskis– 1100 eurot;
21. Tartu ülikoolile Paul Ariste konverentsile tulevate Venemaa osavõtjate sõidu- ja majutustoetuseks– 3000 eurot;
22. Tartu ülikoolile Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse 2015. a tegevuskuludeks – 30 000 eurot.

Hõimurahvaste programmi sekretariaat