Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi "Kuidas mõõta soomeugrilasi?" 21.01 EKIs

Kolmapäeval, 21. jaanuaril kell 17.00
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Hõimuklubi
Kuidas mõõta soomeugrilasi?


Äsja ilmus raamatuna rahvusvaheliselt tuntud antropoloogi Karin Margi (1922–1999) uurimistöö "Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia" soome-ugri rahvaste antropoloogilistest välistunnustest.

Raamatu toimetaja Leiu Heapost meenutab oma värvikat ja legendaarset kolleegi ning tutvustab ligi veerand sajandit kestnud kogumis- ja uurimistööd, mille käigus analüüsiti võrdlevalt 22 rahva eri tunnuseid (kehapikkus, pea ja näo osad jne).

Ettekannet illustreerib rikkalik pildimaterjal toonastest välitöödest.

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut
Toetavad: Eesti Kultuurkapital ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.

Lisalugemist: Teadlane, kes mõõtis üle soome-ugri rahvad (Tallinna Ülikool)