Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

ERMi 56. aastakonverents "ENSV humanitaaride uurimisretked hõimurahvaste juurde" 13.04


EKSPEDITSIOONID ITTA

Eesti NSV humanitaaride uurimisretked hõimurahvaste juurde

Esmaspäeval, 13. aprillil Tartus ERMi näitusemajas (Kuperjanovi 9)

Nõukogude ajal (1944–1991) käisid soome-ugri rahvaid uurimas paljud eesti etnograafid, folkloristid, keeleteadlased, antropoloogid, aga ka kunstnikud, filmitegijad ja muidu huvilised. Toonaste uurimisretkede tulemusena tekkis suurem osa Eesti tänaste teadus- ja mäluasutuste soome-ugri kogusid.

Milline on nende käikude koht eesti teaduse ja kultuuri ajaloos? Kes ja miks neid reise korraldas? Millised olid soome-ugri ekspeditsioonide eripärad nõukogude korra tingimustes? Kuidas toimus nende rahastamine, varustamine ja logistika? Millised olid eesti rändurite suhted kohalike võimudega? Kuidas suhtusid eestlastesse soome-ugri rahvaste esindajad ja millist mõju need külaskäigud uuritud inimestele avaldasid? Millise metoodika põhjal toimus kogumistöö, millised olid sellega seonduvad praktilised ja eetilised probleemid? Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakuvad nõukogude ajal moodustunud muuseumikogud tänastele uurijatele ja praktikutele? Kas tollal kogutu peaks ja saaks kuidagi tänastele soomeugrilastele "tagasi anda"?

ERMi huvitab see teema eeskätt valmiva soome-ugri püsinäitusega seoses. Kutsume kõiki huvilisi kaasa mõtlema ja ülaltoodud küsimustele vastuseid otsima. Teretulnud on nii tagasivaataval teaduslikul uurimistööl kui ka isiklikel mälestustel (või mõlemal) põhinevad ettekanded (pikkusega 20 minutit). Teesid (vahemikus 900–1800 900–18tähemärki) palume saata allolevale e-aadressile hiljemalt 1. märtsiks. Palume lisada ka oma kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, amet, töökoht ja e-posti aadress). Konverentsi programm tehakse teatavaks 9. märtsil.

Kohtumiseni ERMis!

Indrek Jääts, teadur
indrek@erm.ee

Teate edastas:
Henri Zeigo
Eesti Rahva Muuseumi kommunikatsioonispetsialist
7350448, henri.zeigo@erm.ee