Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Pressiteade: Hõimuklubi "Kuidas mõõta soomeugrilasi?" 21.01 EKIs

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Pressiteade
19.01.2015

MTÜ Fenno-Ugria Asutus korraldab kolmapäeval, 21. jaanuaril kell 17.00 Eesti Keele Instituudis hõimuklubi "Kuidas mõõta soomeugrilasi?", kus tutvustatakse äsja ilmunud teost soome-ugri rahvaste füüsilisest antropoloogiast.

Rahvusvaheliselt tuntud antropoloogi Karin Margi (1922–1999) uurimistööd „Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia“ tutvustab raamatu koostaja ja toimetaja Leiu Heapost. Ta meenutab oma värvikat ja legendaarset kolleegi ning tutvustab ligi veerand sajandit kestnud kogumis- ja uurimistööd, mille käigus analüüsiti võrdlevalt 22 rahva eri tunnuseid (kehapikkus, pea ja näo osad jne). Ettekannet illustreerib rikkalik pildimaterjal toonastest välitöödest.

Uurimistöö hõlmab materjali umbes 150 rahvarühma, kokku ligikaudu 13 000 inimese kohta. Sellest on soome-ugri rahvad (eestlased, soomlased, saamid, karjalased, isurid, vepslased, komid, marid, mordvalased, udmurdid, ungarlased, handid, mansid) 10 500 inimest. Ülejäänud võrdlusmaterjal on indoeuroopa (soomerootslased, venelased) ja turgi (tatarlased, tšuvašid, baškiirid) rahvastelt.

Karin Marki peetakse Eesti esimeseks kutseliseks antropoloogiks. Tema uurimisalad olid Eesti ja teiste Baltimaade paleoantropoloogia ja soome-ugri rahvaste etniline antropoloogia. Ta kogus kõigi soome-ugri rahvaste kohta materjali iga-aastastel ekspeditsioonidel 1955. aastast 1976 aastani.

Hõimuklubi koguneb Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6). Kõik huvilised on oodatud ja üritusest osavõtt on prii. Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Hõimuklubi plakat

Lisateave:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
6445119
info@fennougria.ee
www.fennougria.ee