Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Paul Aristele pühendatud soome-ugri konverents 1.–3.02.2015 Tartus

Paul Ariste1.–3. veebruarini 2015 tuleb Tartus Paul Aristele pühendatud soome-ugri konverents, mille korraldab Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri osakond.

Konverentsi kava inglise keeles:

Ariste Conference
FINNO-UGRIC LANGUAGES IN TIME AND SPACE
Tartu, Estonia, February 1–3, 2015

Program

Sunday 01.02

14.30 Registration (Jakobi 2, room 422)
15.00 Visit to the Raadi cemetery and ignition of a candle on the grave of Paul Ariste (departure from the faculty building at Jakobi 2)

Monday 02.02
Philosophicum (Jakobi 2, room 438)

9.30 Registration (Jakobi 2, room 438)

10.00 Welcome by the Head of the Institute of Estonian and General Linguistics, prof. Renate Pajusalu

10.10 Plenary talk I. Chair: Gerson Klumpp
Evgeny Tsypanov (Syktyvkar): Нарушения в коми языке современных СМИ или завтрашнее лицо языка? (обращение к лингвофутурологии)

Session 1. Chair: Heinike Heinsoo
11.00 Fedor Rozhanskiy & Elena Markus (Tartu/Moscow): Transcription of contemporary Votic: phonological challenges
11.30 Natalia Kuznetsova & Vasilisa Verkhodanova (Saint-Petersburg): The development of consonantal palatalization and labialization in the Finnic varieties of Ingria

12.00 Coffee

Session 2. Chair: Hanna Jokela
12.30 Meeli Sedrik (Tallinn): Juuksed, naise uhkuse kroon. krunn
13.00 Iris Metsmägi (Tallinn): Baltisaksa laenurühma piiritlemisest
13.30 Rogier Blokland & Michael Dunn (Uppsala): Grouping the Saamic Languages

14.00 Lunch break

16.00 Exhibition house of Estonian National Museum (J. Kuperjanovi 9)
Opening of the exhibition "Keeleteadlane Paul Ariste 110"
Tõnu Seilenthal (Tartu): Paul Ariste ja Tartu Ülikool
Paul Ariste speaks in Votic, Heinike Heinsoo (Tartu) comments that
The film "Ariste" (1985, dir. Mart Kadastik)
The film "Kootud kolme lõngaga" (1971, dir. Tõnis Kask)

19.00 Conference dinner

Tuesday 03.02
Philosophicum (Jakobi 2, room 438)

10.00 Plenary talk II. Chair: Tõnu Seilenthal
Gerson Klumpp (Tartu): Post-shift Kamas and its performers

Session 3. Chair: Nikolai Kuznetsov
11.00 Iuliia Zubova (Moscow/Tartu): Use of Russian loan conjunctions in the spoken language of Besermyans
11.30 Triin Todesk (Tartu): Readings of the Komi augmentative clitic -džyk in the light of telicity

12.00 Coffee

Session 4. Chair: Margit Kuusk
12.30 Elena Vedernikova (Tartu): Language choice of modern Mari in Mari El
13.00 Julia Kuprina (Helsinki): Mäemari keelekursused fennougristidele (esmaõpetamiskogemused)
13.30 Anna Volkova (Moscow): The puzzle of split antecedents in Meadow Mari

14.00 Lunch break

Session 5. Chair: Niina Aasmäe
15.00 Anne Tamm, Reili Argus, Airi Kapanen, Andra Kütt, Marina Seraskhova, Yulia Speshilova, Kadri Suurmäe, Sirli Zupping: Are evidentials and epistemic modals related? Perspectives from Estonian, Hungarian, Northern Khanty and Udmurt
15.30 Jack Rueter (Helsinki): On the Morphological Alignment of Erzya and Moksha Verbal Paradigms

16.00 Closing

Paul Ariste (1905–1990) oli 33 aastat soome-ugri keelte kateedri juhataja aastatel 1944 kuni 1977. 1949. aastal sai ta soome-ugri keelte professoriks. Ariste pani aluse tänapäevasele soome-ugri keelte uurimisele Eestis. Tema sooviks oli ette valmistada asjatundja iga soome-ugri keele jaoks. Paul Aristel oli ka väljapaistev roll Venemaa soome-ugri keelte uurijate ettevalmistamisel. Tema juhendamisel valmis üle 60 kandidaadi- ja doktoriväitekirja. "Ariste aspirandid" töötavad tänapäeval väga paljudes soome-ugri ülikoolides.

1965. aastal asutati Ariste algatusel rahvusvaheline ajakiri Sovetskoye Finnougrovedeniye (praegu Linguistica Uralica), mille esimene peatoimetaja ta oli. Ariste teaduslike publikatsioonide arv ületab 1300 nimetust, sealhulgas on ligi 50 monograafiat. Ariste oli Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik (1954), ta oli Helsingi (1969), Szegedi (1971), Tampere (1975) ja Läti (1989) ülikoolide audoktor ja samuti Ungari Teaduste Akadeemia ja Soome Teaduste Akadeemia auliige.


TRÜ soome-ugri keelte kateedri juhataja prof Paul Ariste üliõpilastega. Vasakult 1. Urmas Orek; 2. Aivo Lõhmus. Tartu, 1974. , TM F 763:2/l, Tartu Linnamuuseum