Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi "Ajarännak Aristega" 18.02 EKIs

Kolmapäeval, 18. veebruaril kell 17.00
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Hõimuklubi
Ajarännak Aristega

Kohtumisi ja koostööd akadeemik Paul Aristega (1905–1990) meenutavad tema 110. sünniaastapäeva puhul keeleteadlane Jüri Viikberg ja maateadlane Ott Kurs. Vaatame filme "Ariste" (1985, rež Mart Kadastik) ja "Kootud kolme lõngaga" (1971, rež Tõnis Kask)

3. veebruaril 1905 Torma Rääbisel sündinud ja 2. veebruaril 1990 Tartus surnud Paul Ariste kuulub Eesti 20. sajandi värvikate suurkujude hulka.

  • Ariste oli Tartu ülikooli professorist akadeemik ja keeletargast soome-ugri keelte uurija. Ta on pannud aluse Eesti tänapäevasele fennougristikale, asutanud ajakirja Sovetskoje Finnougrovedenije, juhendanud üle 60 väitekirja ning avaldanud üle 1300 publikatsiooni.
  • Ariste oli taimetoitlane ja karsklane ning tegeles kehakultuuriga.
  • Ariste ei olnud kade ega väiklane. Inimestes püüdis ta näha eredaid ja lõbusaid valguskülgi, millest ta siis tuttavatele suure mõnuga jutustas.
  • Tal oli kokkulepe oma sisemise minaga, et aasta jooksul tuleb trükis avaldada vähemalt 100 lehekülge, muidu ta "üle järgmise aasta läve ei astu".

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut
Toetavad: Eesti Kultuurkapital ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.


TRÜ soome-ugri keelte kateedri juhataja prof Paul Ariste koos üliõpilaste Urmas Oreki, Aivo Lõhmuse, Mai Tiismuse ja Leelo Ruubeliga 1974. aastal. Foto Tartu Linnamuuseumi kogust