Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vepsa kultuuri edendaja saab Eesti riikliku autasu

04.02.2015

Karjala vabariigis tegutseva Vepsa Kultuuriühingu esimees Zinaida Strogalštšikova saab Eesti presidendi otsusel Maarjamaa Risti 5. klassi teenetemärgi.

Strogalštšikova (sünd 1948) on vepslaste kultuuriühingu asutaja ja selle eestvedaja juba 25 aastat. Ta on ka vepslaste esindaja rahvusvahelises soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees.

Strogalštšikova on teinud palju vepslaste ühise rahvustunde arendamiseks ja arendanud koostööd Karjala, Leningradi oblasti ja Vologda oblasti vepslaste vahel.

Strogalštšikova töötab Venemaa Teaduste Akadeemia juurde kuuluvas Karjala keele, kirjanduse ja ajaloo instituudis etnoloogiateadurina. Ta on olnud Karjala vabariigi seadusandliku kogu presiidiumi liige ja ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi liige.

President Toomas Hendrik Ilves annab Eestile osutatud teenete eest sel aastal riikliku autasu 99 inimesele. President annab teenetemärgid üle iseseisvuspäeva eel, 23. veebruaril Rakvere teatris toimuval pidulikul üritusel "Eesti tänab".

Vabariigi Presidendi Kantselei: Vabariigi President annab iseseisvuspäeva eel 99 teenetemärki

SÄDEMEGA INIMENE: Vepslanna leidis üles 4500 kadunud rahvuskaaslast (Eesti Päevaleht)