Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri keeleteadlased saavad teenetemärgid

04.02.2015

Soome-ugri keelte uurijatest keeleteadlased Karl Pajusalu ja Paul Kokla saavad Eesti presidendi otsusel vastavalt Valgetähe 3. ja 5. klassi teenetemärgid.

Tartu ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete professori, akadeemiku Karl Pajusalu (sünd 1963) teaduslikud huvialad on eesti murrete foneetika ja fonoloogia, eesti keele ja sugulaskeelte fonoloogia ja morfofonoloogia muutused ning eesti keeleala, murrete ja allkeelte kujunemine.

Karl Pajusalu suurim töö fennougristika kontekstis on soome-ugri keelte prosoodia projekti juhtimine, mille käigus on valminud raamatuid juba mitmest keelest, viimati mokša keelest.

Pajusalu on koos Göttingeni ülikooli soome-ugri keelte professori Eberhard Winkleriga avaldanud artikleid ning 2009. aastal ka salatsiliivi keele sõnaraamatu. Põhja-Lätis Salatsi jõe ümbruskonnas kõneldud liivi keele 17.–19. sajandil talletatud näited annavad aimu ajaloolise Liivimaa liivi keelest. Pajusalu sõnul on  on salatsiliivi keel lähem eesti keelele kui Kuramaa liivlaste keel.

Paul Kokla (sünd 1929) oli aastatel 1960–1991 Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudi vanemteadur. Aastatel 1978–1990 oli ta ajakirja Linguistica Uralica tegevtoimetaja ja aastatel 1990–1996 peatoimetaja.

Kokla on uurinud eesti, soome, mari ja ungari keelt. Ta on osalenud "Eesti etümoloogiasõnaraamatu" ettevalmistustöödes ja koostanud ka hiiu keele sõnaraamatu, mis on alates eelmise aasta lõpust elektrooniliselt kättesaadav Eesti Keele Instituudi kodulehel.

President Toomas Hendrik Ilves annab Eestile osutatud teenete eest sel aastal riikliku autasu 99 inimesele. President annab teenetemärgid üle iseseisvuspäeva eel, 23. veebruaril Rakvere teatris toimuval pidulikul üritusel "Eesti tänab".

Vabariigi Presidendi Kantselei: Vabariigi President annab iseseisvuspäeva eel 99 teenetemärki