Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Põhjamaades tähistatakse saami rahvuspüha

06.02.2015

Täna tähistavad Soome, Rootsi ja Norra põhjaosa ning Venemaa Koola poolsaare põliselanikest saamid oma rahvuspüha, millega meenutatakse 1917. aastal kokku tulnud esimest saami maapäeva.

6. veebruaril 1917 toimus Norras Trondheimis esimene saami maapäev (kongress), kus arutati eri riikides elavate saamide koostööd. 1953. aastal peeti Rootsis Jokkmokis esimene Põhjamaade saami konverents, mille tulemusena asutati 1956. aastal Põhjamaade Saami Nõukogu (Sámiráđđi). Sellega algas saamide piiriülene koostöö.

Traditsiooniliselt lehvib saami lipp sel päeval nii Norra parlamendihoonel Stortingil kui ka valitsushoonel. Oslo linnapeal on tavaks kutsuda lähikonnas elavad saamid rahvuspühal pidulikule hommikusöögile.

Saame on kokku umbes sada tuhat. Suurem osa neist elab Norras (üle 60 000), aga märkimisväärne saami elanikkond paikneb ka Rootsis (15–25 000) ning Soomes (8000 kuni 10 000). Venemaal elab 2010. aasta rahvaloenduse andmeil 1771 saami.

Soome-ugri keelte hulka kuuluvad saami keeled on läänemeresoome keelte lähimad sugulaskeeled. 70% saamidest Norras, Rootsis ja Soomes räägib põhjasaami keelt. 1978. kehtestati ühtne põhjasaami kirjakeel, mis on hõlbustanud eri riikides elavate saamide omavahelist suhtlemist ja elavdanud kultuurielu.

Rootsis ja Norras kõneldakse veel lõunasaami murdeid, Soomes inari ja kolta murdeid, Koola poolsaarel kildini ja turja murdeid. Kõigil neil on olemas ka kirjakeeled, viimasena loodi 1980. aastatel Eesti teadlaste osavõtul vene tähestiku alusel koolasaami kirjakeel.

6. veebruaril 1917 peeti Norras Trondheimis esimene saami maapäev (kongress), kus arutati eri riikides elavate saamide koostööd. 1953. aastal peeti Rootsis Jokkmokis esimene Põhjamaade saami konverents, mille tulemusena asutati 1956. aastal Põhjamaade Saami Nõukogu (Sámiráđđi).

1986. aastal kinnitati järjekordsel iga-aastasel saami konverentsil saami lipp ja hümn "Sámi soga lávllaat". 1992. aasta konverentsil otsustati hakata 6. veebruaril tähistama saamide rahvuspüha – rahvusliku ühinemise päeva.