Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste pärimuskultuuri koolitus 14.03

Eesti Folkloorinõukogu koolituskeskus OOTAB TEID
vähemusrahvuste pärimuskultuuri koolitusele 14. märtsil 2015
Vene tn 6 (3. korrus)


Koolitusele on oodatud nii eesti kui teiste rahvuste pärimuskultuuri huvilised, eriti noored tegijad ja huvilised (noortelt noortele). Teemasid illustreerivad filmi- ja muusikanaited. Kaasa toidupoolist ühisele tee- ja kohvilauale!

Koolitused toimuvad 13. veebruaril ja 14. märtsil Tallinnas, Vene tn 6 (II korrus). Koolitus on õppemaksuta, toetab kultuuriministeerium.

Laupaeval, 14. märtsil
10.00–11.30 Aleksandr Aidarov. Tšuvaši rahvamuusika.

Pentatoonika ja kvantitatiivne rutmika. Tšuvašid kasutasid iidsete aegadel erinevaid angemitoonse pentatoonika liike, mida ei tunta Euroopa kultuurides. Rahvalaulude näitel tutvutakse unikaalse muusikakultuuriga. Vaadeldakse ka muusika mõju muusikalisele mõtlemisele loominguprotsessis.

11.45–13.15 Ljudmila Jamurzina. Maride pereelu tsükliga seotud rituaalid ja kombed (idamaride naitel). Sünni-, pulma- ja mälestamisrituaalid. Idamaride etnograafiline rühm on kogu oma ajaloo jooksul elanud võõras etnilises keskkonnas tatarlaste, venelaste ja
udmurtide seas. Idamaridel on nuudseks valja kujunenud omapärane kultuur iseloomuliku keele, rituaalsete rõivaste ja muude eripäradega.

13.30–15.00 Laura Šmideberga. Lätimaa laulutraditsioonist – teooria ja praktika. Lühiulevaade Lätimaa erinevate paikkondade ja seal elavate teiste rahvuste laulutraditsioonist.

Koolitus on õppemaksuta, toetab kultuuriministeerium.

Registreerimine

Lisateave:
Natalia Ermakov: tel 56479507
Ene Lukka-Jegikjan: tel 6015727; 56240043

Eesti Folkloorinõukogu / CIOFFR Estonia
www.folkloorinoukogu.ee